Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

logo grupy alchemikSurfaces are fascinating A. Kotarba

Główną inspiracją do badań prowadzonych w grupie „Chemia powierzchni i materiałów” jest zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących na granicy faz ciało stałe/gaz i zastosowanie tej wiedzy do preparatyki powierzchni o określonych właściwościach. W grupie prowadzone są badania zarówno od strony preparatyki ciał stałych i modyfikacji ich powierzchni oraz badania reaktywności (adsorpcja/desorpcja reagentów, test katalityczny). Cele badawcze koncentrują się na zagadnieniach zarówno czysto fundamentalnych, takich jak: modyfikacja właściwości elektronowych powierzchni poprzez dotowanie alkaliami, synteza nowych materiałów do zastosowań katalitycznych, jak i aplikacyjnych związanych z badaniami powierzchni katalizatorów przemysłowych, opracowywaniem patentów nowych układów katalitycznych oraz inżynierią powierzchni implantów. Dokładniejszy opis badań można znaleźć w zakładce "Badania".