Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30th Anniversary Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 14-17.10.2021)

 • P. Chytrosz-Wróbel, J Słomka, M.Gołda-Cępa, A. Kotarba
  The RGD Adsorption for Biofunctionalization of Polyurethane Surfaces - oral presentation

 • D. Kumar, Hilarowicz, M. Bialoruski, W. Piskorz, M. Gołda-Cępa, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  When Bacteria Meet Graphenic Flakes - The Role of Edges -oral presentation

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz-Wróbel, P. Gogacz, J. Szydłowska, K. Drożdż, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Plasma-Etched Polymers of Various Crystallinity - Correlating Biocompatibility and TopographY - oral presentation

 • N. Sobesto, J. Smet, H. Declercq, B. Tomsic, M. Brzychczy-Wloch, Andrzej Kotarba
  PolyNIPAAM and Functionalized MWCNTs as Components of Bioink - poster no 7

 • P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, L. Ćwklik, W. Kulig, P. Kubisiak, M. Pawlyta, A. Kotarba
  Sonochemical Functionalization of Polymeric Materials with Nanoparticles of Bioactive Molecules - poster no 35

15th Pannonian International Symposium on Catalysis (Jastrzębia Góra, Poland 4-8.09.2022)

 • M. Fedyna, P. Legutko, J. Gryboś, B. Leszczyński, A. Kotarba, X. Yu, Zh. Zhao, Z. Sojka
  Mechanism of Soot Oxidation over Cryptomelane Catalysts in Presence of NO and SO2 – Isotopic Studies Combined with XAS, TEM/STEM/EELS, Work Function and X-ray Tomography Investigations supported by DFT Modelling - oral presentation

 • J. Gryboś, M. Fedyna, P. Legutko, B. Leszczyński, A. Wach, D. Wierzbicki, A. Kotarba, X. Yu, Z. Zhao, Z. Sojka
  Experimental and theoretical studies of oxygen dynamics in soot combustion over Na2Mn3O7 catalyst - oral presentation

 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, G.Grzybek, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  The role of potassium as a promoter in nickel catalysts for steam reforming of ethanol - oral presentation

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Hydrogen production using cobalt-containing zeolite catalysts. Tuning the catalyst properties towards desired reaction efficiency - oral presentation

 • P. Stelmachowski, K. Kadela, M. Lofek, G. Grzybek, M. Gołda-Cępa, F. Zasada, K. Kruczała, A. Kotarba
  Post-plasma functionalization and reactivity of graphene materials - oral presentation

 • M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Bialoruski, K. Hilarowicz, G. Smaga, A. Benko, W. Piskorz, A. Kotarba
  How to tailor graphenic surface properties via oxygen functional groups - oral presentation

 • G. Grzybek, M. Rudzińska, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Potassium-doped cobalt-ferrierite catalyst for the soot combustion reaction - poster no 2

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, G. Słowik, M. Greluk, A. Kotarba
  Removal of carbon deposit from cobalt-based catalysts of the ethanol steam reforming proces - poster no 36

 • K. Kadela, M. Lofek, D. Maj, A. Jurczyk, A. Kasprzak, A. Ejsmont, G. Grzybek, T. Darvishzad, J. Gościańska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Plasma oxidation as pretreatment of mesoporous carbons with ultralow metal loading for oxygen evolution electrocatalysis - poster no 55

CarboCat–IX - 9th International Symposium on Carbon for Catalysis (Zaragoza, Spain, 28–30.06.2022)

 • K. Kadela, D. Maj, M. Lofek, A. Ejsmont, G. Grzybek, T. Darvishzad, J. Goscianska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Oxidative plasma pretreatment of ordered mesoporous carbon for ultralow loading oxygen evolution electrocatalysts - poster

 • A. Ejsmont, P. Stelmachowski, J. Goscianska
  Tuning the composition and properties of mil-88a-derived carbon with rod-like morphology - flash-poster

LIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków 01-03.06.2022)

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Reforming parowy etanolu na katalizatorach zeolitowych zawierających kobalt. Modyfikacja właściwości katalizatora w kierunku zwiększenia wydajności - oral (book of abstract 31)

 • G. Grzybek, M. Rudzińska, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Zwiększenie aktywności katalizatora kobaltowo-ferierytowego w reakcji dopalania sadzy w wyniku domieszkowania potasem - poster (book of abstract 60)

 • K. Kadela, A. Ejsmont, G. Grzybek, J. Gościańska, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Modyfikacja plazmą mezoporowatych materiałów węglowych w kierunku poprawy adsorpcji kationów metali przejściowych
   - poster (book of abstract 62)

 • M. Lofek, P. Stelmachowski, F. Zasada
  Odziaływanie tlenowych grup funkcyjnych z kationami metali przejściowych na powierzchni grafenu -poster (book of abstract 65)

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, M. Greluk, G. Słowik, A. Kotarba
  Usuwanie depozytu węglowego z katalizatorów zeolitowo-kobaltowcych procesu reformingu parowego etanolu - poster (book of abstract 72)

 • D. Maj, G. Grzybek, K. Kruczała, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Modyfikacja powierzchni grafitu przy użyciu plazmy niskotemperaturowej - poster (book of abstract 85)

ICASS 2022 - 5th International Conference on Applied Surface Science (Palma, Spain 25–28.04.2022)

 • M. Bialoruski, D. Kumar, M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Work function of the oxygen functionalized graphenic surfaces – integral experimental and theoretical approach - oral

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz-Wrobel, P. Kubisiak, L. Cwiklik, W. Kulig, A. Kotarba
  Molecular dynamics simulation of surface-functionalized polyurethane - oral

 • G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Cobalt-based catalysts on zeolite supports for the ethanol steam reforming process: Tuning the catalyst properties towards desired reaction efficiency - oral

 • P. Stelmachowski, K. Kadela, G. Grzybek, A. Kotarba
  Evaluation of the effect of post-plasma reactions in water on the work function of graphene paper - oral

 • P. Chytrosz-Wróbel, J. Słomka, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Adsorption of biologically-active molecules to polyurethane- quartz crystal microbalance study - oral

 • P. Stelmachowski, D. Maj, G. Grzybek, K. Kruczała, A. Kotarba
  The effect of water on plasma functionalization with oxygen of graphitic carbons - poster

 • P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, K. Drożdż, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Oxygen plasma surface functionalization of polyurethane towards improved biocompatibility - poster

 • W. Pajerski, G. Desante, M. Golda-Cepa, M. Brzychczy-Wloch, K. Schickle, A. Kotarba
  Surface engineering of steel biomaterials by deposition of graphene flakes - poster

 • D. Kumar, M. Białoruski, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Wettability of graphenic surfaces: experiments supported by theoretical modeling - poster

 • A. Benko, K. Hilarowicz, G. Smaga, J. Duch, M. Golda-Cepa, A. Kotarba
  Stability of MWCNTs functionalized with surface oxygen groups: wet chemistry vs. plasma treatment - poster

 • A. Benko, D. Medina-Cruz, J. Duch, S. Wilk, M. Gajewska, M. Marzec, B. Zagrajczuk, E. Menaszek, A.Bernasik, A. Kotarba
  Tailoring surface chemistry of cytocompatible CNTs for enhanced anticancer and antibacterial properties - poster

Wybitni Polscy Chemicy i ich dorobek, MCDN (Kraków, 07.02.2022)

 • A. Kotarba "Karol Olszewski - żywot bez reszty poświęcony chemii"

Kumpula Physics Colloqium (Helsinki, Finland 22.10.2021 - online meeting)

 • A. Kotarba A new paradigm in the fabrication of functional nanomaterials: let bacteria do the job

30th Anniversary Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 14-17.10.2021)

 • W. Pajerski, P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, M. Pawlyta, W. Reczyński, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Functionalization of carbon biomaterials surfaces: functional groups and nanoparticles - oral

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, W. Kulig, L. Cwiklik, A Kotarba
  Surface functionalization of polyurethane biomaterials: combined experimental and molecular dynamics simulations approach - oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, L. Cwiklik, W. Kulig, A Kotarba
  Sonochemical formation of bioactive nanoparticles and their embedment in polyurethane surfaces - poster

 • A. Benko, K. Hilarowicz, J. Duch, M. Golda-Cepa, A. Kotarba
  Surface functionalization of MWCNTS towards biomaterials applications - poster

 • M. Gołda-Cępa, J. Smet, B. Tomsic, H. Declerq, A. Kotarba
  Hydrogels for 3D bioprinting - poster

 • P. Chytrosz, P. Gogacz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Oxygen plasma modification of polyester-based polyurethane surfaces: stability of surface functionalities in time - poster

3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials 3 (FuNaM-3) (Kraków, Poland 6-8.2021)

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, P. Kubisiak, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  Design and tailoring of polymeric implantable materials surfaces: prevention of biomaterial-centered infections - oral presentation

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, A. Kotarba
  Dual-purpose functionalization of the polyurethane surface toward enhanced esophageal stent functionality - rapid fire presentation

1st International Symposium on Catalytic Removal of Soot Particles from Engine Exhaust Emissions (3-6.09.2021)

 • A. Kotarba, The Concept of Electronic Promotion in Catalytic Soot Oxidation over Transition Metal Oxide - invited lecture

LIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, Poland, 22–24.09.2021)

 • G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, K. Tarach, K. Pyra, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Wpływ dotacji potasem na zeolit Y modyfikowany kobaltem (CoY). Specjacja potasu a reaktywność układu w reakcji reformingu parowego etanolu - flash oral

31st Conference of the European Society for Biomaterials (ESB) (virtual meeting, Porto, Portugal, 05-09.2021)

 • W. Pajerski, J. Duch, M. Golda-Cepa, D. Ochonska, M. Brzychczy- Wloch, A. Kotarba
  Bacterial colonization of oxygen-functionalized graphenic surfaces - poster

Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne (Lublin, Poland, 22–26.08.2021)

 • G.Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Optymalizacja dotacji potasem katalizatora Co|Al2O3 do reakcji reforming parowego etanolu - invited lecture

 • P. Patulski, G. Grzybek, K. Tarach, K. Pyra, M.Greluk, G. Słowik, M. Rotko, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  Zeolitowe katalizatory kobaltowe dotowane potasem do reformingu parowego etanolu - poster

 • M. Rudzińska, G. Grzybek, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  Zeolity modyfikowane kobaltem i potasem jako katalizatory reakcji dopalania sadzy

 • P. Stelmachowski, G. Grzybek, A. Jurczyk, K. Kadela, D. Maj, A. Galarda, K. Tarach, K. Kruczała,
  J. Gościańska, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja plazmą tlenową materiałów węglowych - oral

ICASS 2021 - 4th International Conference on Applied Surface Science (virtual meeting, 28–29.06.2021)

 • A. Kotarba 
  How to effectively promote catalytic surfaces: The concept of tuning the electronic properties - invited talk

 • G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, D. Potyczka, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Surface states of the potassium promotor in Co|Al2O3 catalysts for the (bio)ethanol reforming proces - poster

   
 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, K. Riedlova, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  Biocompatibility of polymeric surfaces: experimental and molecular dynamics simulations approach - oral

18th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies - NANOTEXNOLOGY (Thessaloniki, Greece 06-09.07.2021)

 • W. Pajerski, P. Chytrosz, W. Reczyński, M. Pawlyta, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Interactions at bionanointerfaces: fundamentals for materials design and preparation for biomedical applications - oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, L. Cwiklik, W. Kulig, A. Kotarba
  Sonochemical approach for the synthesis of functional NPs/polymer hybrid systems - oral

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2021 „koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach” (virtual meeting, Gdańsk, Poland 18.06.2021)

 • W. Pajerski, J. Duch, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych w kierunku zapobiegania infekcjom bakteryjnym - oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, J. Rysz, A. Kotarba
  Poliuretany jako uniwersalne materiały implantacyjne - funkcjonalizacja w kierunku biozgodności i kontrolowanego uwalniania leków - oral

 • M. Gołda-Cępa, J. Smet, J. Fudali, B. Tomšič, H. Declercq, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja materiałów hydrożelowych do biodruku 3D poprzez wprowadzanie nanocząstek - poster

LII Polish Annual Conference on Catalysis (Kraków, Poland, 25-27.11.2020)

 • Patulski, G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Indyka, P. Legutko, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, S. Turczyniak-Surdacka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Rola potasu w reakcji reforming parowego etanolu na katalizatorze Co|Al2O3 - oral

29th Annual Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland, 15-18.10.2020)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, K. Riedlova, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  How to stimulate polymeric surfaces biocompatibility and hydroxyapatite formation: experiments supported by MD simulation sonochemical synthesis of drug molecules nanoparticles: towards controlled drug release – oral

 • W. Pajerski, J. Duch, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, I. Szymańska, W. Reczyński, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba 
  Scientific fundamentals for antibacterial surfaces design and preparation – oral

 • J. Duch, W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, W. Piskorz, M. Brzychczy-Włoch, J. Rysz, A. Kotarba 
  Modification of carbon materials surfaces by plasma: effect of the introduced functional groups on biocompatibility and adhesion of microorganisms – oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, L. Ćwiklik, W. Kulig, A. Kotarba
  Understanding of fluorouracil nanoparticles sonochemicalformation for its controlled delivery from polymeric surfaces – oral
 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Functionalization ofpolyurethane surfaces for improved biocompatibility – poster

 • W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, M. Pawlyta, M. Parlińska-Wojtan, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Bacteria meet nanoparticles - electron microscopy insights poster

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, W. Pajerski, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba 
  Design and tailoring of polymeric biomaterials surfaces: prevention of biomaterials-centered infections – poster

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, J. Włodarczyk, J. Kużdżał, M. El Fray, A. Kotarba 
  Characterization of partially covered self-expandable metallic stents for esophageal cancer treatment: in vivo degradation poster

9th Polish-Czech Catalytic Symposium (Ostrava, Czech Republic, 07.02.2020)

 • S. Wójcik
  Power of doping: the case study of Co3O4-based catalyst (oral)
 • P. Chytrosz
  Application of cold plasma for functionalization of materials surfaces (oral)
 • W. Pajerski
  Preparation of functional materials with the use of bacteria (oral)

Liquid Phase Electron Microscopy: Exploring, Understanding and Controlling Nanoscale Structure and Dynamics in Liquid (Lucca (Barga), Italy, 26-31.01.2020)

 • M. Parlińska-Wojtan, W. Pajerski, E. Drzymała, A. Kotarba
  Gold nanoparticles interaction with bacteria: in-situ observations in Liquid Cell Scanning Transmission Electron Microscopy (poster)

French-Polish Workshop. In science and law: Innovation therapies/diagnostic tools – perspectives and problems, hopes and hypes (Kraków, Poland, 15-16.11.2019)

 • W. Pajerski, M. Zduńska, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, P. Indyka, M. Pawlyta, Z. Sojka, A. Kotarba
  Interaction of noble metal nanoparticles with bacteria (poster)

 • J. Duch, M. Mazur M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Tuning the properties of carbon materials surfaces via oxygen plasma treatment (poster)

   

KRK InnoTech Summit 2019 (Kraków, Poland, 25.10.2019)

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja powierzchni polimerowych metodą sonochemiczną: implanty z kontrolowaną kinetyką uwalniania substancji bioaktywnych (poster)

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Warszawa, Poland, 2-6.09.2019)

 • J. Gryboś, C. Hudy, F. Zasada, J. Janas, A. Kotarba, Z. Sojka
  Właściwości redoksowe euhedrycznych nanokryształów spinelu kobaltowego w kontekście ich zastosowań katalitycznych do rozkładu N2O i spalania CH4 (oral)

 • J. Duch, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja powierzchni węglowych przy użyciu plamy tlenowej: kontrolowana modyfikacja właściwości elektronowych (oral)

 • M. Gołda-Cępa, W. Pajerski, M. Jarosz, J. Duch, P. Indyka, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, Z. Sojka, A. Kotarba
  Preparatyka katalizatorów nośnikowych z wykorzystaniem mikroorganizmów (oral)

 • W. Pajerski, J. Duch, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, M. Gołda-Cępa, Z. Sojka, A. Kotarba
  Identyfikacja czynników fizykochemicznych determinujących kinetykę kolonizacji powierzchni przez bakterie (poster)

 • W. Pajerski, M. Zduńska, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, P. Indyka, M. Pawlyta, Z. Sojka, A. Kotarba
  Oddziaływanie nanocząstek metali szlachetnych z komórkami bakteryjnymi (poster)

EuropaCat 2019 – 14th European Congress on Catalysis (Aachen, Germany, 18-23.08.2019)

 • A. Kotarba, M. Golda-Cepa, W. Pajerski, D. Ochonska, Z. Sojka, M. Brzychczy-Wloch
  New paradigm in catalysts preparation - the application of microorganisms for the deposition of active phase nanoparticles over supports (oral)

 • A. Davó-Quiñonero, I. Such-Basañez, J. Juan-Juan, D. Lozano-Castelló, P. Stelmachowski, G. Grzybek, A. Kotarba, A. Bueno-López
  Size-activity dependence of copper species in CuO/Cryptomelane catalysis in CO-PROX reaction (oral)

 • S. Wójcik, C. Moncada Quintero, G. Grzybek, P. Indyka, S. Specchia, Z. Sojka, A. Kotarba
  Development of structured catalyst for N₂O decomposition based on functional correlation: composition-morphology-performance (poster)

 • G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, A. Davó-Quiñonero, D. Lozano-Castelló , A. Bueno-López, A. Kotarba, Z. Sojka
  CO-PROX reaction over Co₃O₄|Al₂O₃ catalysts (poster)

 • K. Ciura, G. Grzybek, A. Davó-Quiñonero, A. Bueno-López, A. Kotarba
  Promotional effect of ceria on the activity of Co₃O₄׀γ-Al₂O₃3 catalyst in deN₂O reaction (poster)

 • C. Hudy, T. Jakubek, A. Kotarba
  Influence of different intra-layer alkali cations on the catalytic activity of birnessite in soot oxidation (poster)

 • C. Hudy, J. Janas, F. Zasada, A. Kotarba, Z. Sojka
  Cogent Tuning of Intrinsic and Extrinsic Redox Processes Involved in N₂O Decomposition over Cobalt Spinel Nanocubes (poster)

ICASS 2019 – 3rd International Conference on Applied Surface Science (Pisa, Italy, 17-20.06.2019)

 • M. Gołda-Cępa, A. Siuta, A. Kotarba
  Parylene C -casein biointerface optimisation towards osseointegration: The beneficial role of oxygen surface functionalization (oral)

 • W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, M. Pawlyta, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba,
  Strong interaction on metal nanoparticles-bacteria biointerface (oral)

 • M. Gołda-Cępa, J. Duch, W. Pajerski, M. Jarosz, P. Indyka, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, Z. Sojka, A. Kotarba
  Fabrication of catalytic surfaces using bacteria as nanoparticles carriers (oral)

 • J. Duch, M. Mazur, M.Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Oxygen plasma treatment as a versatile method for tuning the surface properties of carbon materials (oral)

 • J. Duch, W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Bacteria on the graphenic surfaces (poster)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, J. Włodarczyk, J. Kużdżał, A. Kotarba
  In vivo surface degradation of stents in esophageal cancer treatment: case study (poster)

IV Interdyscyplinarna Konferencja Nano(&)BioMateriały - od teorii do aplikacji (Toruń, 6-7.06.2019)

 • A. Kotarba
  Inżynieria powierzchni implantów - nano&bio wyzwanie XXI wieku - WYKŁAD PLENARNY

 • W. Pajerski, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch,  P. Indyka, M. Jarosz, M. Gołda Cępa, Z. Sojka, A. Kotarba,
  Oddziaływanie nanocząstek złota z komórkami bakteryjnymi w modelu DLVO (oral)

3rd International Symposium on Embryonic Diapause (Ascona, Szwajcaria, 2-6.06.2019)

 • S. Bisogno, M. Bochenek, J. Depciuch, W. Pajerski, A. Kotarba, G. E. Ptak
  Evaluation of extracellular vesicles in the uterine fluid during embryonic diapause (poster)

Applied Catalysis & Chemical Engineering (Dubaj, UAE, 8-10.04.2019)

 • S. Wójcik, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Design and optimisation of the structured Co3O4-based deN2O catalyst dedicated for hospital ventilation systems

LI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 20-22.03.2019)

 • M. Gołda-Cępa, W. Pajerski, M. Jarosz, K. Ciura, J. Duch, P. Indyka, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, Z. Sojka, A. Kotarba
  Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych – wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników - oral
 • S. Wójcik, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Opracowanie strukturalnego katalizatora deN2O do oczyszczania gazów ze szpitalnianych instalacji wentylacyjnych
 • G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, A. Davó-Quinonero, D. Lozano-Castelló, A. Bueno-Lopez, A. Kotarba, Z. Sojka
  Efekt Morfologii Nanoziaren Fazy Spinelowej Na Aktywność Katalizatora Co3O4|Al2O3 W Reakcji Selektywnego Utleniania CO
 • G. Grzybek, M. Greluk, K. Ciura, P. Indyka, P. Legutko, A. Kotarba, Z. Sojka
  Wpływ potasu na aktywność katalizatora Co2.6Zn0.4O4|Al2O3 w reakcji reforming parowego etanolu
 • K. Adamska, S. Zieliński, A. Kotarba
  Bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalysts for soot emission abatement from automative exhaust gases
 • K. Ciura, G. Grzybek, A. Davo-Quinonero, A. Bueno-Lopez, A. Kotarba
  Wpływ dodatku ceru do nośnika na aktywność katalityczną katalizatora Co3O4|Al2O3 w reakcji deN2O
 • M. Radko, P. Mikrut, S. Gudyka, L. Chmielarz, E. Zamora Galvez, E. Szostak, A. Węgrzyn
  Sn/Fe-doped TiO2-on-mica materials as effective catalysts for organic sulphides oxidation

8th Polish-Czech Catalytic Symposium (15.02.2019)

 • S. Wójcik
  Development of the structured catalyst for N2O removal from hospital ventilation system

Konferencja "Uczeni czasów niewoli", Polska Akademia Umiejętności, Fundacja Panteon Narodowy, 18.10.2018

 • Prof A. Kotarba
  Karol Olszewski - żywot poświęcony chemii,

International Workshop on Functional Nanostructured Materials (Kraków, Poland, 11-12.10.2018)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Wloch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
  Oxygen plasma functionalization of parylene C coating for metal implants: role of nanotopography - oral
 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  One-step sonochemical fabrication and embedding of bioactive nanoparticles into nanorough parylene C implant coating – poster #P-01
 • J. Duch, M. Mazur, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Tuning the surface properties of carbon nanotubes and graphenic materials via oxygen plasma treatment – poster #P-03 

The Conferences on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 11-14.10.2018)

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Sonochemical synthesis of drug molecules nanoparticles: towards controlled drug release – poster
 • W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, M. Jarosz, P. Indyka, M. Pawlyta, A. Kotarba 
  How to prepare bacteria with adsorbed nanoparticles for SEM and TEM observations – poster
 • J. Duch, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Bacteria adhesion to graphenic surfaces – oral

Workshop "Advances in Low-dimensional Materials" (Liblice, Czech Republic, 18-21.09.2018)

 • J. Duch, M. Mazur, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba 
  Oxygen Plasma Treatment of Carbon Nanotubes and Graphenic Materials – poster

14th Pannonian International Symposium on Catalysis (Starý Smokovec, Slovakia, 3-7.09.2018)

 • J. Duch, M. Mazur, M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba 
  Work function tuning of carbon nanotubes via oxygen plasma – surface functionalization versus amorphization – oral (BoA p. 88)
 • S. Wójcik, K. Gębska, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Structured deN2O catalyst for the hospital installation – preparation composition, morphology and catalytic screening– oral (BoA p. 53)
 • S.Wójcik, G. Ercolino, M. Gajewska, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba 
  Co3O4|Al2O3|cordierite catalyst for N2O abatement prepared via SCS – poster (BoA p. 127)
 • T. Jakubek, W. Kaspera, C. Hudy, S. Zieliński, P. Legutko, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Promotion of transition metal oxides by alkali towards low-temperature soot combustion
 • – poster (BoA p. 143)

4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials (Kraków, Poland, 15-18.07.2018)

 • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
  Tailoring of implant-tissue interface: PLGA-parylene C multifunctional coating - keynote (K4)
 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba 
  Sonochemical synthesis of nanoparticles of bioactive molecules for their direct embedding into polymeric surfaces - rapid fire presentation and poster (nr 89)
 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, A. Choryłek, A. Kotarba
  One-step sonochemical fabrication and embedding of gentamicin nanoparticles into parylene C implant coating - poster (nr 180)
 • M. Gołda-Cępa, J. Włodarczyk, J. Kużdżal, P. Chytrosz, A. Kotarba
  Characterisation of partially polymer covered self-expandable metallic stents in esophageal cancer treatment impact of long-term usage in the body - poster (nr 184)

Carbon 2018. The World Conference on Carbon (Madrid, Spain, 1-6.07.2018)

 • A. Kotarba, J. Duch, M. Golda-Cepa, A. Zaprzalska, D. Ochońska, M. Brzychczy-Wloch, Paulina Indyka, Z. Sojka
  Bacteria–assisted synthesis of carbon–inorganic nanoparticles composites - oral (#0284)
 • J. Duch, M. Mazur, M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A.Kotarba
  Tuning electronic properties of carbon nanotubes via oxygen plasma 
  – experimental and theoretical approach
   - oral (#0105)
 • J. Duch, M. Golda-Cepa, A.Kotarba
  Work function of graphene surfaces as a descriptor for evaluation of bacteria adhesion - poster (#0106)

25th International Conference on Chemical Reaction Engineering, " Engineering the Chemical Transformation by Bridging Science and Technology " (Florence, Italy, 20-23.05.2018)

 • S. Wójcik, G. Ercolino, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba
  Robust one-step synthesis of structural catalyst Co3O4|Al2O3|cordierite for N2O abatement - oral (BoA nr 395)

International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (50-te Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne - Kraków 18-23.03.2018 )

 • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, C. Hudy, S. Zieliński, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Bridging the gap between tight and loose contact in soot combustion over potassium doped transition metal oxides - oral (BoA page 113)
 • S. Wójcik, G. Ercolino, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba
  Robust one-shot combustion synthesis of structural Co3O4|Al2O3|cordierite catalyst for deN2O - oral (BoA page 216)
 • P. Stelmachowski, A. H. A. Monteverde Videla, T. Jakubek, A. Kotarba, S. Specchia
  Structural promotion of cryptomelane (KMn8O16) and its reactivity in oxygen evolution reaction - oral (BoA page 70)
 • J. Duch, M. Mazur, P. Kubisiak, W. Piskorz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Oxygen plasma functionalisation of carbon materials towards controlled tuning of their electrodonor properties - poster (BoA page 344)
 • K. Ciura, S. Wójcik, G. Grzybek, A. Bueno-Lopez, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Supported Cobalt spinel catalyst for N2O decomposition: comparison between alumina and ceria carriers - poster (BoA page 239)
 • S. Wójcik, J. Gryboś, P. Indyka, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
  Structural catalyst for N2O abatement - synthesis, characterization and catalytic activity in model and process conditions - poster (BoA page 320)
 • P. Stelmachowski, I. Lenart, A. Kotarba
  Synthesis and catalytic activity in soot oxidation of silver doped transition metal oxides - poster (BoA 314)
 • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, L. Szyk-Warszyńska, K. Szczepanowicz, J. Duch, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński
  Multifunctional polyelectrolyte thin films as the 'antifouling' coatings - poster (BoA 229)
 • M. Inger, M. Ruszak, J. Nieścioruk, M. Wilk, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
  Two-stage reduction of N2O emission from nitric acid plants - poster (BoA 256)

26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro 12-15.10.2017)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, A. Kotarba
  One step fabrication of gentamicin nanoparticles embedded in polymeric biomaterials surface: sonochemical approach – oral (BoA page 20)
 • M. Gołda-Cępa, W. Kulig, Ł. Ćwiklik, A. Kotarba
  Oxygen plasma treatment of parylene C for improved biocompatibility: molecular dynamics insights into water-polymer interactions – poster (BoA page 21)
 • M. Gołda-Cępa, J. Wlodarczyk, J. Kużdżal, P. Chytrosz, A. Kotarba
  The first report on characterisation of partially covered self-explandable metallic stents into esophageal cancer treatment: in vivo degradation - oral (BoA page 22)
 • J. Duch, M. Gołda-Cępa, K. Ciura, A. Kotarba
  Inorganic nanoparticles on bacteria: the key factors ruling the interaction - poster (BoA page 29)

8th World Congress on Oxidation Catalysis (Kraków 3-8.09.2017)

 • P. Stelmachowski, P. Legutko, T. Jakubek, P. Indyka, M. Wojtasik, L. Ziemiański, G. Żak, Z. Sojka, A. Kotarba
  Iron oxide -based fuel borne catalyst for in situ soot oxidation: composition, structure and reactivity – poster (BoA page 243)
 • G. Ercolino, S. Gudyka, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
  Open cell foams Pd/Co3O4/ZrO2 catalyst for the lean combustion of methane – poster (BoA page 174)
 • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Enhancement of electrodonor properties of transition metal oxides by alkali promotion as a guideline for catalytic activity in soot oxidation - oral (BoA page 145)

13th European Congress on Catalysis Europacat 2017 (Florence, Italy 27-31.08.2017)

 • S. Wójcik, G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, B. Leszczyński, A. Kotarba, Z. Sojka
  Influence of glycerol-assisted synthesis on morphology and deN2O performance of supported Co3O4|Al2O3 catalyst – poster P3.229
 • G. Grzybek, K. Ciura, S. Wójcik, J. Gryboś, P. Indyka, M. Inger, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka 
  The role of Al2Osupport phase on catalytic performance of supported cobalt spinel catalyst in N2O decomposition - poster P3.271
 • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Double role of alkali promoter in soot oxidation over transition metal oxide catalysts - oral 2N.2.3
 • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba 
  Influence of intra-tunnel alkali cations on the cryptomelane matrix towards higher catalytic oxidation activity - oral SS20.7

XI Copernican International Young Scientists Conference (Toruń 28-30.06.2017)

 • T. Jakubek, J. Duch, K. Ciura, W. Kaspera, A. Kotarba
  The effect of alkali promotion on the properties of inorganic materials – poster
 • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba 
  The exchange of alkali cations in the cryptomelane structure towards higher catalytic activity in oxidation reactions - poster
 • W. Kaspera, T. Jakubek. P. Legutko, A. Kotarba 
  Enhancing the efficiency of transition metal oxides in soot combustion by mobile activity promotors - oral
 • W. Kaspera, T. Jakubek. P. Legutko, A. Kotarba 
  Potassium-nanostructured transition metal oxides as soot combustion catalysts - poster
 • K. Ciura, G. Grzybek, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, M. Inger, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka 
  The effect of NOx on the catalytic activity of the cobalt spinel supported on alumina with different phase compositions in the deN2O reaction - poster
 • J. Duch, P. Kubisiak, K. H. Adolfsson, M. Hakkarainen, K.Ciura, M. Gołda-Cępa,A. Kotarba 
  Surface functionalization and work function modifications of carbon materials- poster

International Conference "Nordic Polymer Days 2017" (Sztokholm 19-21.06.2017)

 • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
  Multifunctional PLGA/parylene C coating for implant materials: an integral approach for biomaterials optimization – oral

International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection” (Kraków 20-21.04.2017)

 • M. Gołda-Cępa, J. Duch, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, K. Syrek, G. Sulka, A. Kotarba
  Electrodonor controlled adhesion of bacteria on inorganic implant surfaces – oral 3-5
 • M. Gołda-Cępa, J. Duch, K. Ciura, A. Kotarba 
  The main factors of inorganic nanoparticles interaction with bacteria cell wall – poster 19

XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 15-17.03.2017)

 • W. Kaspera, A. Kotarba
  Rola kationu metalu alkalicznego w matrycy WO
  brązy wolframowe jako katalizatory usuwania sadzy 
  - poster P-80
 • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba
  Wymiana kationów alkalicznych w strukturze kryptomelanu w celu zwiększonej aktywności w reakcjach katalitycznego utleniania - poster P-79
 • J. Gryboś, P. Indyka, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
  Analiza HAADF STEM morfologii nanokrysztalów fazy aktywnej K-Co2.6Zn0.4O4 osadzonej na nośniku α-Al2O3 - poster P-77
 • J. Duch, P. Kubisiak, M. Gołda-Cępa, K. Ciura, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja plazmą tlenową materialów węglowych do zastosowań katalitycznych - poster P73
 • J. Janas, G. Grzybek, K. Ciura, A. Kotarba, Z. Sojka
  Mechanizm reakcji rozkladu N2O na katalizatorze nośnikowym K-Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 – badania izotopowe - poster P-15
 • T. Jakubek, C. Hudy, A. Kotarba
  Termiczna aktywacja birnesytu (KMn4O8) w kierunku niskotemperaturowego dopalania sadzy - poster P-14
 • K. Ciura, G. Grzybek, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk
  Wplyw NOx na aktywność katalityczną spinelu kobaltowego osadzonego na tlenku glinu o różnym skladzie fazowym w reakcji deN2O - poster P-6
 • G. Grzybek, K. Ciura, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, J. Rajewski, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk
  Preparatyka, charakterystyka i aktywność katalizatora nośnikowego K-Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do niskotemperaturowego rozkladu N2O - flash oral FO-10
 • M. Inger, J. Rajewski, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, G. Grzybek, K. Ciura, S. Gudyka, A. Kotarba, Z. Sojka
  Opracowanie katalizatora nośnikowego do niskotemperaturowego rozkladu N2O w strumieniu gazów wylotowych - Oral O-14
 • P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, Z. Sojka, D. Fino, A. Kotarba
  Materialy tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy - Oral O-7

7th Asia-Pacific Congress on Catalysis (APCAT-7) (Mumbai, India 17-21.01.2017)

 • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Alkali promotion of transition metal oxides towards low temperature soot combustion: experimental and theoretical approach - Oral OP163 - awarded as the Best Oral Presentation in the Environmental session
 • Z. Sojka, S. Gudyka, G. Grzybek, J. Gryboś, P. Indyka, K. Ciura, A. Kotarba, B. Lezczyński, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, M. Wilk
  Supported Doubly Doped Cobalt Spinel Catalyst for Low Temperature N2O Abatement - from Active Sites Design, Catalyst Optimization to Pilot Plant Tests - Oral

III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (Kraków, 7-9.12.2016)

 • A. Kotarba
  Chemia i Alchemia promowania tlenków metali przejściowych alkaliami - wyklad 1-5
 • J. Gryboś, P. Indyka, S. Wójcik, A. Kotarba, Z. Sojka
  Morfologia nanokrysztalów K-Co2.6Zn0.4O4 osadzonych na nośniku α-Al2O3 - poster 17
 • S. Wójcik, G. Grzybek, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka
  Uklad Co3O4/α-Al2O3/kordieryt - preparatyka charakterystyka i aktywność katalityczna - poster 82

III International Scientific Conference OXYGENALIA (Kraków, 18-19.11.2016)

 • M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  The beneficial effect of surface oxygen functional groups on osteoblasts adhesion: biocompatibility of polymeric implants through plasma treatment - poster P-BM 004
 • J. Duch, P, Kubisiak, K. Ciura, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba 
  Oxygen surface groups on graphite: work function, wettability and reactivity - poster P-CI 005

25th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro 13-16.10.2016)

 • M. Gołda-Cępa, K. Syrek, M. Brzychczy-Włoch, G. D. Sulka, A. Kotarba
  Electron Work Function as a Direct Parameter for Bacterial Infection Risk of Implant Surfaces - oral
 • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, J. Jaworska, J. Kasperczyk, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba 
  An Integral Approach for Tailoring of Implant-Tissue Interface: PLGA-Parylene C Multifunctional Coating - poster

International Workshop on Functional Nanoporous Materials “FuNaM” (Kraków, 13-14.10.2016)

 • J. Duch, K. Ciura, P. Stelmachowski, P. Indyka 
  Cerium oxide nanoparticles – synthesis and characterization - poster P25
 • K. Ciura, J. Duch, P. Stelmachowski, P. Indyka 
  Supercritical synthesis of cobalt oxide nanoparticles - poster P24
 • T. Jakubek, W. Kaspera, S. Zieliński, A. Kotarba
  Effect of intra-tunnel ions on catalytic properties of alkali nanostructured transition metal oxide matrix - poster P26
 • W. Kaspera, T. Jakubek, A. Kotarba
  Tuning electrodonor and catalytic properties of Transition metal oxides by nanostructuration with alkali - poster P27

59 Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Poznań 19-23.09.2016)

 • P. Legutko, P. Stelmachowski, W. Kaspera, T. Jakubek, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Materialy tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy - oral S08K10

13th Pannonian International Symposium on Catalysis (Siofok, Hungary 19-23.09.2016)

 • Z. Sojka, A. Kotarba, S. Gudyka, G. Grzybek, F. Zasada, J. Gryboś, P. Indyka 
  N2O abatement over alumina supported cobalt spinel catalyst - oral O42
 • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Understanding of transition metal oxide promotion by alkali towards soot combustion - oral O18
 • S. Gudyka, P. Legutko, G. Grzybek, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Optimization of potassium surface state in the K-Co2.6Zn0.4O4/a-Al2O3 catalyst for low temperature N2O decomposition - oral O21
 • A. Kotarba, S. Gudyka, G. Grzybek, Z. Sojka
  Structural catalyst K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3/cordierite for N2O abatement – synthesis, characterization and catalytic activity - poster P20International Conference on Electrochemical Energy Science and Technology (EEST2016, Kunming, China, 16-22.08.2016)
 • A.H.A. Montverde Videla, T. Jakubek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
  Controlled Potassium Nanostructuration of Cobalt and Manganese Oxide Based Electrocatalyts Toward Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media - oral H2-2

The 16th International Congress on Catalysis (Beijing, China, 3-8.07.2016)

 • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, F. Zasada, P. Stelmachowski, P. Indyka, J. Gryboś, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Understanding of Transition Metal Oxide Promotion by Alkali Towards Soot Combustion - Experimental and Theoretical Approach - poster PB329
 • S. Gudyka, G. Maniak, P. Stelmachowski, P. Indyka, B. Leszczyński, A. Kotarba, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, M. Wilk, Z. Sojka
  Multiscale Microscopic and Spectroscopic Characterization of Alumina Supported Doubly Doped Cobalt Spinel Catalyst for Low Temperature N2O Decomposition - poster PB332
 • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, B. Leszczyński, Marek Inger, Pawel Kowalik, Monika Ruszak, Marcin Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Optimization of K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 Structured Catalyst for Low Temperature N2O Removal from Nitric Acid Plant Tail Gases - oral
 • F. Zasada, J. Janas, P. Indyka, J. Gryboś, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Decomposition of N2O over Nanospinel Catalysts – Experimental, Thermodynamic and DFT Approaches into Catalyst Design - poster PD060

The 5th Stanislaw Gorczyca European School on Electron Microscopy and Electron Tomography 
(Kraków 5-8.07.2016)

 • P. Indyka, J. Gryboś, S. Gudyka, A. Kotarba, Z. Sojka Enhancing Activity of the Heterogeneous Catalyst Spinel-based Catalysts Studies by Means of S/TEM Techniques - poster

17th Nordic Symposium on Catalysis (Lund, Sweden, 14-16.06.2016)

 • G. Ercolino, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
  Optimization towards efficient catalyst for lean methane combustion: mixing iron and cobalt Spinels versus mixed iron-cobalt spinel - oral

International Thematic Workshop on N2O Abatement (Kraków, 4-6.05.2016)

 • S. Gudyka, G. Grzybek, S. Witkowski, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Structural K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3/Cordierite Catalyst for Low Temperature N2O Decomposition – Preparation, Characterization and Activity - oral (Abstract book p. 43)
 • A. Kotarba, S. Gudyka, K. Ćmil, P. Legutko, G. Grzybek, P. Indyka, Z. Sojka 
  Alkali Promotion for Enhancing the Activity of Bulk and Supported Cobalt Spinel Catalysts in Low-Temperature deN2O - oral (Abstract book, p. 49)
 • K. Ciura, S. Gudyka, J. Gryboś, P. Indyka, S. Witkowski, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Influence of Alumina Polymorph on N2O Decomposition over Supported Co3O4/Al2O3 Catalyst – 
  poster (Abstract book p. 63)
 • P. Legutko, S. Gudyka, K. Ciura, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Surface Versus Bulk Potassium Promotion of Cobalt-Oxide Catalyst in deN2O Process – 
  poster (Abstract book p. 71)

Designing New Heterogeneous Catalysts: Faraday Discussion (London, 4-6.04.2016)

 • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Designing an effective low-temperature soot oxidation catalyst based on the cryptomelane matrix - poster

XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, 16-18.03.2016)

 • J. Duch, M.C. Roman-Martinez, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Modyfikacja wlaściwości elektronowych i stabilności materialów węglowych do zastosowań katalitycznych – poster (Abstract book p. 240)
 • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Projektowanie efektywnego katalizatora do niskotemperaturowego utleniania sadzy na bazie matrycy kryptomelanu– poster (Abstract book p. 260)
 • K.Ciura, S. Gudyka, J. Gryboś, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, M. Wilk
  Wplyw odmiany polimorficznej nośnika Al2O3 na aktywność katalityczną Co3Ow rozkladzie N2O – poster (Abstract book p. 234)
 • W. Kaspera, J. Wojas, A. Kotarba 
  Brąz wolframowy jako stabilny rezerwuar promotora potasowego przeciwdzialającego zawęglaniu powierzchni katalitycznych – poster (Abstract book p. 266)
 • S. Gudyka, K. Ciura, P. Legutko, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A.Kotarba, Z. Sojka 
  Dystrybucja promotora alkalicznego pomiędzy nośnik a fazą aktywną katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do usuwania N2– oral (Abstract book p. 77)
 • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, M. Wilk 
  Synteza, charakterystyka i aktywność nośnikowego katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do niskotemperaturowego rozkladu N2O w warunkach laboratoryjnych i pilotowych – oral (Abstract book p. 30)
 • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Wplyw dodatku gliceryny na dyspersję fazy spinelowej i aktywność nośnikowego katalizatora Co3O4/Al2O3 w reakcji rozkladu podtlenku azotu – poster (Abstract book p. 256)
 • S. Gudyka, G. Grzybek, B.Leszczyński, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Synteza, charakterystyka i aktywność strukturalnego katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 /kordieryt do niskotemperaturowego rozkladu N2– poster (Abstract book p. 254)
 • P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, D. Fino, A. Kotarba
  Katalizator do niskotemperaturowego dopalania sadzy na bazie nanostrukturyzowanych potasem tlenków metali przejściowych – oral (Abstract book p. 64)