Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

8th Green & Sustainable Chemistry Conference (Dresden, 13-15.05.2024)

 • P. Stelmachowski, T. Darvishzad, G. Grzybek, A. Kotarba, J. Goscianska
  Designing stable carbon-supported oxygen evolution electrocatalysts - oral presentation
 • M. Lofek, P. Stelmachowski
  Biochars as catalyst carriers for oxygen evolution reaction - poster presentation

57. Jahrestreffen Deutscher Katalytiker (Weimar, 13-15.03.2024)

 • P. Stelmachowski
  Enhancing the performance and durability of carbon-supported oxygen evolution catalysts through oxidative plasma pretreatment
   - poster presentation
 • M. Lofek, F. Zasada, P. Stelmachowski
  Functionalization of graphene nanoplatelets with surface oxygen groups towards enhanced adsorption of cobalt ions
   - poster presentation
 • O. Wasiłek, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, P. Stelmachowski, A. Kotarba, G. Grzybek
  The comparison of the effect of Na, K, Rb, and Cs doping on the cobalt catalyst performance in the steam reforming of ethanol
   - poster presentation

LVI OGÓLNOPOLSKIE KOLOKWIUM KATALITYCZNE (Kraków, 20-22.03.2024)

 • M. Greluk, Wojciech Gaca M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, G. Grzybek, Kinga Góra-Marek, A. Kotarba
  Optimization of the ethanol steam reforming conditions considering carbon formation, hydrogen production, and ethanol conversion - oral 
  presentation
 • O. Wasiłek, M. Greluk, G.Słowik, A. Davo-Quinero, D. Lozano Castelló, A. Bueno-Lopez, F. Zasada, P. Stelmachowski, A. Kotarba, G. Grzybek - flash oral presentation
  Operando DRIFT Studies of the Ethanol Steam Reforming over the Alkali Promoted Cobalt Catalysts
 • A. Wójtowicz, J. Lupa, A. Kotarba, G. Grzybek
  Ceria-based catalysts for efficient soot oxidation: The role of preparation method - flash oral 
  presentation
 • K J. Ciemierkiewicz, O. Wasiłek, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, P. Stelmachowski, A. Kotarba, G. Grzybek
  The comparison of the promotional effect of Na, K, Rb and Cs on the performance of cobalt catalyst in the ethanol steam reforming - poster
 • K. Zając J. Macyk, A. Kotarba
  Enhancement of Photocatalytic Activity through Oxygen Plasma Pre-Treatment and Sonochemical Deposition of nano-TiO2 onto Polypropylene Surface - poster
 • M. Lofek, T.Darvishzad, D. Maj, G. Grzybek, A. Ejsmont, G. Słowik, J. Gościańska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Plasma pre-oxidation boosts cobalt dispersion on mesoporous carbon for enhanced oxygen evolution reaction - poster
 • M. Lofek, J. Markowski, P. Stelmachowski
  From waste to catalysts using biochars as supports for cobalt active phase in oxygen evolution reaction - oral 
  presentation
 • D. Gorylewski, G. Grzybek, K. Tyszczuk-Rotko, P. Stelmachowski
  Spinel kobaltowy dotowany bizmutem jako katalizator elektrolitycznego wydzielania tlenu w środowisku zasadowym - flash oral 
  presentation
 • P. Legutko, M. Dziadek, G. Grzybek, M. Marzec, M. Michalik, A. Adamski
  Szkła potasowe domieszkowane metalami o właściwościach redoksowych jako katalizatory dopalania sadzy - oral 
  presentation
 • J. Lupa, A. Kierys, M. Rotko, G. Grzybek
  Synthesis and characterisation of praseodymium-modified ceria for soot oxidation - poster

Chemical Sources of Energy (Poznań 17.10.2023)

 • P. Stelmachowski
  Carbon-based electrocatalysts for the oxygen evolution reaction in the anion exchange membrane electrolysers - invited oral 
  presentation

4th International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4) (Kraków, 26-29.09.2023)

 • D. Kumar , M. Bialoruski, M. Golda-Cepa, S. Lasota, Z. Madeja, W. Piskorz, A. Kotarba
  Functionalization of carbon surfaces via low-pressure plasmas: surface electronic properties, wettability and biocompatibility - oral presentation

 • P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, P. Kubisiak, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  Sonochemical formation of fluorouracil nanoparticles – explained - oral presentation

 • P. Stelmachowski, T. Darvishzad, G. Grzybek, A. Kotarba
  Activity and stability of carbon-supported cobalt oxide nanoparticles in the electrocatalytic oxygen evolution reaction - oral presentation

 • G. Grzybek, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, O. Wasiłek, M. Rudzińska, D. Potyczka, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Alkali doped Co|Al2O3 catalyst for efficient hydrogen production via the ethanol steam reforming process - oral presentation

 • K. Zając, M. Gołda-Cępa, J. Macyk, A. Kotarba
  Plasma pre-treatment of polymers for nanocoating applications - flash oral

 • G. Grzybek, P.Patulski, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Hydrogen production via ethanol steam reforming over cobalt-containing zeolite catalysts - poster

 • G. Smaga, M. Golda-Cepa, A. Kotarba
  Zinc oxide nanoparticles as components of bio-ink for 3D printing - poster

 • T. Darvishzad, P. Stelmachowski
  Co-doped graphene nanoplatelet catalysts to accelerate oxygen evolution reaction - oral presentation

 • M. Lofek, F. Zasada, P. Stelmachowski
  Functionalization of Graphene with surface oxygen groups - flash oral

65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Toruń, 18-22.09.2023)

 • P. Stelmachowski
  Opracowywanie ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie aktualnych badań naukowych- oral 
  presentation

 • P. Stelmachowski
  Nanomateriały węglowe jako katalizatory anodowego wydzielania tlenu w elektrolitycznej produkcji wodoru - oral 
  presentation

33th Conference of the European Society for Biomaterials (Davos 04-08.09.2023) 

 • P. Chytrosz-Wrobel, M. Golda-Cepa, K. Drozdz, M. Brzychczy-Wloch, W. Kulig, P. Kubisiak, L.Cwiklik, A. Kotarba
  Biologically-relevant interactions at the polyurethane surface: in silico and in vitro studies - poster
 •  
 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz-Wróbel, P. Gogacz,  K. Drozdz, M. Brzychczy-Wloch, A. Kotarba
  Biocompatibility of plasma etched polymers – the role of crystallinity - poster

15th European Congress on Catalysis EuropaCat2023 (Prague 27.08-01.09.2023)

 • A.Kotarba
  Science and Art of Successful Catalysts Promotion by Alkali - keynote lecture

 • G. Grzybek, M. Greluk, A. Kierys, A. Sienkiewicz, J. Lupa, G. Słowik, M. Rudzińska, D.Potyczka1, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Developing alumina-based cobalt catalyst for efficient hydrogen production via the ethanol steam reforming process - flash oral

 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, G. Grzybek, A. Kotarba
  Studies on potassium-promoted cobalt catalysts for ethanol steam reforming - poster

 • T. Darvishzad, A. Ejsmont, K. Kadela, G. Grzybek, G. Słowik, M. Lofek, J. Goscianska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Electrocatalytic activity in the oxygen evolution reaction of ordered mesoporous carbon-supported cobalt oxide nanoparticles - flash oral

 • P. Legutko, E. Jarosz, M. Dziadek, G. Grzybek, M. Marzec, M. Michalik, A. Adamski
  Optimization of potassium glass composition for catalytic soot combustion by transition metal doping - poster

 • G. Grzybek, M. Greluk, P. Stelmachowski, K. Tarach, G. Słowik, M. Rotko, K. Góra-Marek
  Cobalt-containing high-silica ZSM-5 catalysts as efficient catalysts for ethanol steam reforming process: Operando UV-Vis and FT-IR spectroscopy investigation - poster

 • S. Wierzbicki, T. Darvishzad, J. Gryboś, P. Stelmachowski, Z. Sojka, K. Kruczała
  Electrocatalysts for Alkaline Oxygen Reduction and Evolution Reactions - flash oral

2023 Annual Nanotechnology Conference (Warsaw 27-30.08.2023)

 • P. Stelmachowski
  Electrocatalytic activity in the oxygen evolution reaction of carbon-supported cobalt oxide
  nanoparticles - invited oral presentation

World Conference on Carbon, Carbon 2023, (Cancun 16-21.07.2023)

 • D.Kumar, M.Białoruski, J. Duch, M.Gołda-Cępa, J. Rysz, W.Piskorz, A.Kotarba
  Combined experimental and theoretical insights into the electronic properties of the oxygen functionalized carbon surfaces: the role of surface oxygen localization - oral presentation

 • M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Bialoruski, S. Lasota, Z. Madeja, W. Piskorz, A. Kotarba
  Biocompatibility of oxygen plasma functionalized graphenic surfaces: experiments corroborated by DFT molecular modeling - poster

Krak-C (Kraków 25-26.05.2023)

 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, A. Kierys, J. Lupa, S. Turczyniak-Surdacka, G. Grzybek, A. Kotarba
  Dezaktywacja katalizatorów reformingu parowego etanolu w wyniku powstawania na ich powierzchni depozytów węglowych - oral presentation

 • W. Piskorz, M. Białoruski, A. Kotarba
  Modelowanie kąta zwilżania materiałów węglowych - oral presentation

 • S. Wierzbicki, T. Darvishzad, J. Gryboś, P. Stelmachowski, K. Kruczała
  Modyfikowane nanorurki węglowe jako dwufunkcyjny katalizator reakcji redukcji i ewolucji tlenu - oral presentation

 • T. Darvishzad, P. Stelmachowski
  Co-doped Graphene Nanoplatelet Catalysts to Accelerate Oxygen Evolution Reaction - poster

 • E. Jarosz, P. Legutko, M. Dziadek, G. Grzybek, M. Marzec, M. Michalik, A. Adamski
  Domieszkowanie metalami przejściowymi jako metoda optymalizacji właściwości katalitycznych szkieł potasowych aktywnych w dopalaniu sadzy - poster

 • A. Jurczyk, T. Darvishzad, G. Grzybek, P. Stelmachowski
  Optymalizacja warunków syntezy spinelu kobaltowego osadzonego na materiałach węglowych dotowanych azotem w celu uzyskania wysokoaktywnych i stabilnych elektrokatalizatorów anodowego wydzielania tlenu - poster

 • K. Kadela, G. Grzybek, P. Stelmachowski
  Modyfikacja materiałów węglowych za pomocą plazmy niskotemperaturowej i wykorzystaniu gazów utleniających, biernych i redukujących- poster

 • M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Bialoruski, J. Duch, S. Lasota, Z. Madeja, M. Brzychczy-Włoch, W. Piskorz, A. Kotarba
  Zastosowanie plazmy do modyfikacji powierzchni biomateriałów węglowych: połączenie badań teoretycznych i aplikacyjnych - poster

 • M. Lofek, F. Zasada, P. Stelmachowski
  Funkcjonalizacja grafenu powierzchniowymi grupami funkcyjnymi - poster

 • D. Maj, T. Darvishzad, G. Grzybek, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Optymalizacja depozycji tlenku kobaltu na modelowych materiałach węglowych (OMC, CNT, CNF) w celu uzyskania stabilnych komponentów o wysokiej aktywności elektrokatalitycznej - poster

 • D. Potyczka, O. Wasiłek, G. Grzybek, M. Greluk, G. Słowik, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Usuwanie depozytu węglowego z powierzchni katalizatorów procesu reformingu parowego etanolu - poster

 • O. Wasiłek, A. Wójtowicz, G. Grzybek, J. Lupa, A. Sienkiewicz, A. Kierys, A. Kotarba
  Usuwanie sadzy na katalizatorach cerowych - poster

 • S. Wróblewski, P. Stelmachowski
  Badania wpływu dodatków węglowych na przewodnictwo elektryczne powłok dla wybranych kompozycji polimerowych - poster

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2023: Technologie, chemia i medycyna (Gdańsk 18-20.05.2023)

 • A. Kotarba
  Funkcjonalizacja powierzchni implantów: interdyscyplinarne wyzwanie XXI wieku - plenary lecture
 • P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, K. Drożdż, J. Rysz, P. Kubisiak, W. Kulig, M. Brzychczy-Włoch, Ł. Ćwiklik, A. Kotarba
  Badania in vitro i in silico powierzchni biomateriałów poliuretanowych: wpływ modyfikacji plazmą tlenową na interakcje na granicy implant-tkanka - oral presentation
 • P. Chytrosz-Wrobel, M. Golda-Cepa, P. Kubisiak, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  Sonochemiczna synteza i osadzanie nanoczastek substancji bioaktywnych na powierzchniach polimerowych materiałów implantacyjnych - poster
 • M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Bialoruski, K. Hilarowicz, S. Lasota, Z. Madeja, W. Piskorz, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja powierzchni materiałów węglowych plazmą: od modelowania molekularnego do adhezji komórek - poster

LV Polish Annual Conference on Catalysis (Kraków 22-24.03.2023)

 • T. Darvishzad, A. Ejsmont, K. Kadela, G. Grzybek, G. Słowik, M. Lofek, J. Goscianska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Wpływ funkcjonalizacji powierzchni nośnika węglowego z kobaltową fazą aktywną na aktywność elektrokatalityczną w reakcji wydzielania tlenu

 • J. Gryboś, Z. Zhao, A. Kotarba, Z. Sojka
  Suprafacial and Intrafacial Oxygen Dynamics in Bare and Ce Doped Na2Mn3O7 Catalysts for Soot Oxidation

 • G. Grzybek, M. Greluk, A. Kierys, J. Lupa, A. Sienkiewicz, G. Słowik, M. Rotko, M. Rudzińska, D. Potyczka, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Optymalizacja preparatyki katalizatora kobaltowego na nośniku Al2O3 do procesu reformingu parowego etanolu

 • G. Grzybek, M. Rudzińska, K. Góra-Marek, G. Słowik, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Efekt NO w reakcji dopalania sadzy na katalizatorach KCo/FER

 • A. Jurczyk, T. Darvishzad, G. Grzybek, P. Stelmachowski
  Optymalizacja warunków syntezy spinelu kobaltowego metodą sonochemiczna w celu uzyskania wysokoaktywnych i stabilnych elektrokatalizatorów anodowego wydzielania tlenu

 • K. Kadela, G. Grzybek, P. Stelmachowski
  Materiały węglowe funkcjonalizowane w wyniku reakcji postplazmatycznych w plazmie niskotemperaturowej

 • M. Lofek, F. Zasada, P. Stelmachowski
  Odziaływanie kobaltu z tlenowymi grupami funkcyjnymi na powierzchni grafenu.

 • A. Łamacz, T. Jędrzejewski, T. Darvishzad, P. Stelmachowski, I. Janowska
  Composites of ZIF-67(Co, Fe, Ni) with FLG and CNTs for OER

 • D. Maj, T. Darvishzad, G. Grzybek, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Optymalizacja depozycji tlenku kobaltu na modelowych materiałach węglowych w celu uzyskania stabilnych kompozytów o wysokiej aktywności elektrokatalitycznej

 • E. Jarosz , P. Legutko , M. Dziadek , G. Grzybek , M. Marzec , M. Michalik , A. Adamski
  Optymalizacja właściwości katalitycznych szkieł potasowych poprzez domieszkowanie metalami przejściowymi

 • O. Wasiłek, M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, G. Grzybek
  Effect of the support composition on catalytic and physicochemical properties of cobalt-based catalysts in the steam reforming of ethanol

31th Annual Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 13-16.10.2022)

 • P. Chytrosz-Wróbel, J Słomka, M.Gołda-Cępa, A. Kotarba
  The RGD Adsorption for Biofunctionalization of Polyurethane Surfaces - oral presentation

 • D. Kumar, Hilarowicz, M. Bialoruski, W. Piskorz, M. Gołda-Cępa, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  When Bacteria Meet Graphenic Flakes - The Role of Edges -oral presentation

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz-Wróbel, P. Gogacz, J. Szydłowska, K. Drożdż, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Plasma-Etched Polymers of Various Crystallinity - Correlating Biocompatibility and TopographY - oral presentation

 • N. Sobesto, J. Smet, H. Declercq, B. Tomsic, M. Brzychczy-Wloch, Andrzej Kotarba
  PolyNIPAAM and Functionalized MWCNTs as Components of Bioink - poster no 7

 • P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, L. Ćwklik, W. Kulig, P. Kubisiak, M. Pawlyta, A. Kotarba
  Sonochemical Functionalization of Polymeric Materials with Nanoparticles of Bioactive Molecules - poster no 35

15th Pannonian International Symposium on Catalysis (Jastrzębia Góra, Poland 4-8.09.2022)

 • M. Fedyna, P. Legutko, J. Gryboś, B. Leszczyński, A. Kotarba, X. Yu, Zh. Zhao, Z. Sojka
  Mechanism of Soot Oxidation over Cryptomelane Catalysts in Presence of NO and SO2 – Isotopic Studies Combined with XAS, TEM/STEM/EELS, Work Function and X-ray Tomography Investigations supported by DFT Modelling - oral presentation

 • J. Gryboś, M. Fedyna, P. Legutko, B. Leszczyński, A. Wach, D. Wierzbicki, A. Kotarba, X. Yu, Z. Zhao, Z. Sojka
  Experimental and theoretical studies of oxygen dynamics in soot combustion over Na2Mn3O7 catalyst - oral presentation

 • M. Greluk, M. Rotko, G. Słowik, S. Turczyniak-Surdacka, G.Grzybek, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  The role of potassium as a promoter in nickel catalysts for steam reforming of ethanol - oral presentation

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Hydrogen production using cobalt-containing zeolite catalysts. Tuning the catalyst properties towards desired reaction efficiency - oral presentation

 • P. Stelmachowski, K. Kadela, M. Lofek, G. Grzybek, M. Gołda-Cępa, F. Zasada, K. Kruczała, A. Kotarba
  Post-plasma functionalization and reactivity of graphene materials - oral presentation

 • M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Bialoruski, K. Hilarowicz, G. Smaga, A. Benko, W. Piskorz, A. Kotarba
  How to tailor graphenic surface properties via oxygen functional groups - oral presentation

 • G. Grzybek, M. Rudzińska, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Potassium-doped cobalt-ferrierite catalyst for the soot combustion reaction - poster no 2

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, G. Słowik, M. Greluk, A. Kotarba
  Removal of carbon deposit from cobalt-based catalysts of the ethanol steam reforming proces - poster no 36

 • K. Kadela, M. Lofek, D. Maj, A. Jurczyk, A. Kasprzak, A. Ejsmont, G. Grzybek, T. Darvishzad, J. Gościańska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Plasma oxidation as pretreatment of mesoporous carbons with ultralow metal loading for oxygen evolution electrocatalysis - poster no 55

CarboCat–IX - 9th International Symposium on Carbon for Catalysis (Zaragoza, Spain, 28–30.06.2022)

 • K. Kadela, D. Maj, M. Lofek, A. Ejsmont, G. Grzybek, T. Darvishzad, J. Goscianska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Oxidative plasma pretreatment of ordered mesoporous carbon for ultralow loading oxygen evolution electrocatalysts - poster

 • A. Ejsmont, P. Stelmachowski, J. Goscianska
  Tuning the composition and properties of mil-88a-derived carbon with rod-like morphology - flash-poster

LIV Polish Annual Conference on Catalysis (Kraków 01-03.06.2022)

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Reforming parowy etanolu na katalizatorach zeolitowych zawierających kobalt. Modyfikacja właściwości katalizatora w kierunku zwiększenia wydajności - oral (book of abstract 31)

 • G. Grzybek, M. Rudzińska, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Zwiększenie aktywności katalizatora kobaltowo-ferierytowego w reakcji dopalania sadzy w wyniku domieszkowania potasem - poster (book of abstract 60)

 • K. Kadela, A. Ejsmont, G. Grzybek, J. Gościańska, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Modyfikacja plazmą mezoporowatych materiałów węglowych w kierunku poprawy adsorpcji kationów metali przejściowych
   - poster (book of abstract 62)

 • M. Lofek, P. Stelmachowski, F. Zasada
  Odziaływanie tlenowych grup funkcyjnych z kationami metali przejściowych na powierzchni grafenu -poster (book of abstract 65)

 • G. Grzybek, P. Patulski, K. Góra-Marek, M. Greluk, G. Słowik, A. Kotarba
  Usuwanie depozytu węglowego z katalizatorów zeolitowo-kobaltowcych procesu reformingu parowego etanolu - poster (book of abstract 72)

 • D. Maj, G. Grzybek, K. Kruczała, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Modyfikacja powierzchni grafitu przy użyciu plazmy niskotemperaturowej - poster (book of abstract 85)

ICASS 2022 - 5th International Conference on Applied Surface Science (Palma, Spain 25–28.04.2022)

 • M. Bialoruski, D. Kumar, M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Work function of the oxygen functionalized graphenic surfaces – integral experimental and theoretical approach - oral

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz-Wrobel, P. Kubisiak, L. Cwiklik, W. Kulig, A. Kotarba
  Molecular dynamics simulation of surface-functionalized polyurethane - oral

 • G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, K. Tarach, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Cobalt-based catalysts on zeolite supports for the ethanol steam reforming process: Tuning the catalyst properties towards desired reaction efficiency - oral

 • P. Stelmachowski, K. Kadela, G. Grzybek, A. Kotarba
  Evaluation of the effect of post-plasma reactions in water on the work function of graphene paper - oral

 • P. Chytrosz-Wróbel, J. Słomka, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Adsorption of biologically-active molecules to polyurethane- quartz crystal microbalance study - oral

 • P. Stelmachowski, D. Maj, G. Grzybek, K. Kruczała, A. Kotarba
  The effect of water on plasma functionalization with oxygen of graphitic carbons - poster

 • P. Chytrosz-Wróbel, M. Gołda-Cępa, K. Drożdż, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Oxygen plasma surface functionalization of polyurethane towards improved biocompatibility - poster

 • W. Pajerski, G. Desante, M. Golda-Cepa, M. Brzychczy-Wloch, K. Schickle, A. Kotarba
  Surface engineering of steel biomaterials by deposition of graphene flakes - poster

 • D. Kumar, M. Białoruski, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Wettability of graphenic surfaces: experiments supported by theoretical modeling - poster

 • A. Benko, K. Hilarowicz, G. Smaga, J. Duch, M. Golda-Cepa, A. Kotarba
  Stability of MWCNTs functionalized with surface oxygen groups: wet chemistry vs. plasma treatment - poster

 • A. Benko, D. Medina-Cruz, J. Duch, S. Wilk, M. Gajewska, M. Marzec, B. Zagrajczuk, E. Menaszek, A.Bernasik, A. Kotarba
  Tailoring surface chemistry of cytocompatible CNTs for enhanced anticancer and antibacterial properties - poster

Wybitni Polscy Chemicy i ich dorobek, MCDN (Kraków, 07.02.2022)

 • A. Kotarba "Karol Olszewski - żywot bez reszty poświęcony chemii"

Kumpula Physics Colloqium (Helsinki, Finland 22.10.2021 - online meeting)

 • A. Kotarba A new paradigm in the fabrication of functional nanomaterials: let bacteria do the job

30th Anniversary Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 14-17.10.2021)

 • W. Pajerski, P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, M. Pawlyta, W. Reczyński, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Functionalization of carbon biomaterials surfaces: functional groups and nanoparticles - oral

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, W. Kulig, L. Cwiklik, A Kotarba
  Surface functionalization of polyurethane biomaterials: combined experimental and molecular dynamics simulations approach - oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, L. Cwiklik, W. Kulig, A Kotarba
  Sonochemical formation of bioactive nanoparticles and their embedment in polyurethane surfaces - poster

 • A. Benko, K. Hilarowicz, J. Duch, M. Golda-Cepa, A. Kotarba
  Surface functionalization of MWCNTS towards biomaterials applications - poster

 • M. Gołda-Cępa, J. Smet, B. Tomsic, H. Declerq, A. Kotarba
  Hydrogels for 3D bioprinting - poster

 • P. Chytrosz, P. Gogacz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Oxygen plasma modification of polyester-based polyurethane surfaces: stability of surface functionalities in time - poster

3rd International Workshop on Functional Nanostructured Materials 3 (FuNaM-3),(Kraków, Poland 6-8.2021)

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, P. Kubisiak, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba

 • Design and tailoring of polymeric implantable materials surfaces: prevention of biomaterial-centered infections - oral presentation

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, A. Kotarba
  Dual-purpose functionalization of the polyurethane surface toward enhanced esophageal stent functionality - rapid fire presentation

 • P. Patulski, G. Grzybek, K. Tarach, K. Pyra, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  Effect of potassium subsidy on cobalt-modified Y zeolite in ethanol steam reforming (ESR) - potassium speciation and reactivity of the system - poster

1st International Symposium on Catalytic Removal of Soot Particles from Engine Exhaust Emissions (3-6.09.2021)

 • A. Kotarba, The Concept of Electronic Promotion in Catalytic Soot Oxidation over Transition Metal Oxide - invited lecture

LIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Kraków, Poland, 22–24.09.2021)

 • G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, K. Tarach, K. Pyra, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Wpływ dotacji potasem na zeolit Y modyfikowany kobaltem (CoY). Specjacja potasu a reaktywność układu w reakcji reformingu parowego etanolu - flash oral

31st Conference of the European Society for Biomaterials (ESB) (virtual meeting, Porto, Portugal, 05-09.2021)

 • W. Pajerski, J. Duch, M. Golda-Cepa, D. Ochonska, M. Brzychczy- Wloch, A. Kotarba
  Bacterial colonization of oxygen-functionalized graphenic surfaces - poster

Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne (Lublin, Poland, 22–26.08.2021)

 • G.Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Optymalizacja dotacji potasem katalizatora Co|Al2O3 do reakcji reforming parowego etanolu - invited lecture

 • P. Patulski, G. Grzybek, K. Tarach, K. Pyra, M.Greluk, G. Słowik, M. Rotko, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  Zeolitowe katalizatory kobaltowe dotowane potasem do reformingu parowego etanolu - poster

 • M. Rudzińska, G. Grzybek, K. Góra-Marek, A. Kotarba
  Zeolity modyfikowane kobaltem i potasem jako katalizatory reakcji dopalania sadzy

 • P. Stelmachowski, G. Grzybek, A. Jurczyk, K. Kadela, D. Maj, A. Galarda, K. Tarach, K. Kruczała,
  J. Gościańska, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja plazmą tlenową materiałów węglowych - oral

ICASS 2021 - 4th International Conference on Applied Surface Science (virtual meeting, 28–29.06.2021)

 • A. Kotarba 
  How to effectively promote catalytic surfaces: The concept of tuning the electronic properties - invited talk

 • G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Patulski, D. Potyczka, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba
  Surface states of the potassium promotor in Co|Al2O3 catalysts for the (bio)ethanol reforming proces - poster

   
 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, K. Riedlova, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  Biocompatibility of polymeric surfaces: experimental and molecular dynamics simulations approach - oral

18th International Conference on Nanoscience & Nanotechnologies - NANOTEXNOLOGY (Thessaloniki, Greece 06-09.07.2021)

 • W. Pajerski, P. Chytrosz, W. Reczyński, M. Pawlyta, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Interactions at bionanointerfaces: fundamentals for materials design and preparation for biomedical applications - oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, L. Cwiklik, W. Kulig, A. Kotarba
  Sonochemical approach for the synthesis of functional NPs/polymer hybrid systems - oral

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2021 „koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach” (virtual meeting, Gdańsk, Poland 18.06.2021)

 • W. Pajerski, J. Duch, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych w kierunku zapobiegania infekcjom bakteryjnym - oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, J. Rysz, A. Kotarba
  Poliuretany jako uniwersalne materiały implantacyjne - funkcjonalizacja w kierunku biozgodności i kontrolowanego uwalniania leków - oral

 • M. Gołda-Cępa, J. Smet, J. Fudali, B. Tomšič, H. Declercq, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja materiałów hydrożelowych do biodruku 3D poprzez wprowadzanie nanocząstek - poster

LII Polish Annual Conference on Catalysis (Kraków, Poland, 25-27.11.2020)

 • P. Patulski, G. Grzybek, K. Góra-Marek, P. Indyka, P. Legutko, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, S. Turczyniak-Surdacka, Z. Sojka, A. Kotarba  
  Rola potasu w reakcji reforming parowego etanolu na katalizatorze Co|Al2O3 - oral

29th Annual Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 15-18.10.2020)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, K. Riedlova, W. Kulig, L. Cwiklik, A. Kotarba
  How to stimulate polymeric surfaces biocompatibility and hydroxyapatite formation: experiments supported by MD simulation sonochemical synthesis of drug molecules nanoparticles: towards controlled drug release – oral

 • W. Pajerski, J. Duch, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, I. Szymańska, W. Reczyński, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba 
  Scientific fundamentals for antibacterial surfaces design and preparation – oral

 • J. Duch, W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, W. Piskorz, M. Brzychczy-Włoch, J. Rysz, A. Kotarba 
  Modification of carbon materials surfaces by plasma: effect of the introduced functional groups on biocompatibility and adhesion of microorganisms – oral

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, L. Ćwiklik, W. Kulig, A. Kotarba
  Understanding of fluorouracil nanoparticles sonochemicalformation for its controlled delivery from polymeric surfaces – oral
 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Functionalization of polyurethane surfaces for improved biocompatibility – poster

 • W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, M. Pawlyta, M. Parlińska-Wojtan, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba
  Bacteria meet nanoparticles - electron microscopy insights poster

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, W. Pajerski, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba 
  Design and tailoring of polymeric biomaterials surfaces: prevention of biomaterials-centered infections – poster

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, J. Włodarczyk, J. Kużdżał, M. El Fray, A. Kotarba 
  Characterization of partially covered self-expandable metallic stents for esophageal cancer treatment: in vivo degradation poster

9th Polish-Czech Catalytic Symposium (Ostrava, Czech Republic, 07.02.2020)

 • S. Wójcik
  Power of doping: the case study of Co3O4-based catalyst (oral)
 • P. Chytrosz
  Application of cold plasma for functionalization of materials surfaces (oral)
 • W. Pajerski
  Preparation of functional materials with the use of bacteria (oral)

Liquid Phase Electron Microscopy: Exploring, Understanding and Controlling Nanoscale Structure and Dynamics in Liquid (Lucca (Barga), Italy, 26-31.01.2020)

 • M. Parlińska-Wojtan, W. Pajerski, E. Drzymała, A. Kotarba
  Gold nanoparticles interaction with bacteria: in-situ observations in Liquid Cell Scanning Transmission Electron Microscopy (poster)

French-Polish Workshop. In science and law: Innovation therapies/diagnostic tools – perspectives and problems, hopes and hypes (Kraków, Poland, 15-16.11.2019)

 • W. Pajerski, M. Zduńska, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, P. Indyka, M. Pawlyta, Z. Sojka, A. Kotarba
  Interaction of noble metal nanoparticles with bacteria (poster)

 • J. Duch, M. Mazur M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Tuning the properties of carbon materials surfaces via oxygen plasma treatment (poster)

   

KRK InnoTech Summit 2019 (Kraków, Poland, 25.10.2019)

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja powierzchni polimerowych metodą sonochemiczną: implanty z kontrolowaną kinetyką uwalniania substancji bioaktywnych (poster)

62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Warszawa, Poland, 02-06.09.2019)

 • J. Gryboś, C. Hudy, F. Zasada, J. Janas, A. Kotarba, Z. Sojka
  Właściwości redoksowe euhedrycznych nanokryształów spinelu kobaltowego w kontekście ich zastosowań katalitycznych do rozkładu N2O i spalania CH4 (oral)

 • J. Duch, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja powierzchni węglowych przy użyciu plamy tlenowej: kontrolowana modyfikacja właściwości elektronowych (oral)

 • M. Gołda-Cępa, W. Pajerski, M. Jarosz, J. Duch, P. Indyka, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, Z. Sojka, A. Kotarba
  Preparatyka katalizatorów nośnikowych z wykorzystaniem mikroorganizmów (oral)

 • W. Pajerski, J. Duch, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, M. Gołda-Cępa, Z. Sojka, A. Kotarba
  Identyfikacja czynników fizykochemicznych determinujących kinetykę kolonizacji powierzchni przez bakterie (poster)

 • W. Pajerski, M. Zduńska, M. Gołda-Cępa, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, M. Jarosz, P. Indyka, M. Pawlyta, Z. Sojka, A. Kotarba
  Oddziaływanie nanocząstek metali szlachetnych z komórkami bakteryjnymi (poster)

EuropaCat 2019 – 14th European Congress on Catalysis (Aachen, Germany, 18-23.08.2019)

 • A. Kotarba, M. Golda-Cepa, W. Pajerski, D. Ochonska, Z. Sojka, M. Brzychczy-Wloch
  New paradigm in catalysts preparation - the application of microorganisms for the deposition of active phase nanoparticles over supports (oral)

 • A. Davó-Quiñonero, I. Such-Basañez, J. Juan-Juan, D. Lozano-Castelló, P. Stelmachowski, G. Grzybek, A. Kotarba, A. Bueno-López
  Size-activity dependence of copper species in CuO/Cryptomelane catalysis in CO-PROX reaction (oral)

 • S. Wójcik, C. Moncada Quintero, G. Grzybek, P. Indyka, S. Specchia, Z. Sojka, A. Kotarba
  Development of structured catalyst for N₂O decomposition based on functional correlation: composition-morphology-performance (poster)

 • G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, A. Davó-Quiñonero, D. Lozano-Castelló , A. Bueno-López, A. Kotarba, Z. Sojka
  CO-PROX reaction over Co₃O₄|Al₂O₃ catalysts (poster)

 • K. Ciura, G. Grzybek, A. Davó-Quiñonero, A. Bueno-López, A. Kotarba
  Promotional effect of ceria on the activity of Co₃O₄׀γ-Al₂O₃3 catalyst in deN₂O reaction (poster)

 • C. Hudy, T. Jakubek, A. Kotarba
  Influence of different intra-layer alkali cations on the catalytic activity of birnessite in soot oxidation (poster)

 • C. Hudy, J. Janas, F. Zasada, A. Kotarba, Z. Sojka
  Cogent Tuning of Intrinsic and Extrinsic Redox Processes Involved in N₂O Decomposition over Cobalt Spinel Nanocubes (poster)

ICASS 2019 – 3rd International Conference on Applied Surface Science (Pisa, Italy, 17-20.06.2019)

 • M. Golda-Cepa, A. Siuta, A. Kotarba
  Parylene C -casein biointerface optimisation towards osseointegration: The beneficial role of oxygen surface functionalization (oral)

 • W. Pajerski, M. Golda-Cepa, D. Ochonska, M. Brzychczy-Wloch, M. Jarosz, M. Pawlyta, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba,
  Strong interaction on metal nanoparticles-bacteria biointerface (oral)

 • M. Golda-Cepa, J. Duch, W. Pajerski, M. Jarosz, P. Indyka, D. Ochonska, M. Brzychczy-Wloch, Z. Sojka, A. Kotarba
  Fabrication of catalytic surfaces using bacteria as nanoparticles carriers (oral)

 • J. Duch, M. Mazur, M.Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Oxygen plasma treatment as a versatile method for tuning the surface properties of carbon materials (oral)

 • J. Duch, W. Pajerski, M. Golda-Cepa, A. Kotarba
  Bacteria on the graphenic surfaces (poster)

 • M. Golda-Cepa, P. Chytrosz, J. Wlodarczyk, J. Kuzdzal, A. Kotarba
  In vivo surface degradation of stents in esophageal cancer treatment: case study (poster)

IV Interdisciplinary Conference Nano(&)BioMaterials - from theory to application (Toruń, Poland, 6-7.06.2019)

 • A. Kotarba
  Implant surface engineering - nano & bio challenge of the 21st century - PLENARY LECTURE

 • W. Pajerski, D. Ochonska, M. Brzychczy-Wloch,  P. Indyka, M. Jarosz, M. Golda Cepa, Z. Sojka, A. Kotarba
  Interaction of gold nanoparticles with bacterial cells in terms of DLVO theory (oral)

3rd International Symposium on Embryonic Diapause (Ascona, Switzerland, 2-6.06.2019)

 • S. Bisogno, M. Bochenek, J. Depciuch, W. Pajerski, A. Kotarba, G. E. Ptak
  Evaluation of extracellular vesicles in the uterine fluid during embryonic diapause (poster)

Applied Catalysis & Chemical Engineering (Dubai, UAE, 8-10.04.2019)

 • S. Wójcik, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Design and optimisation of the structured Co3O4-based deN2O catalyst dedicated for hospital ventilation systems

LI Polish Annual Conference on Catalysis (20-22.03.2019, Krakow)

 • M. Gołda-Cępa, W. Pajerski, M. Jarosz, K. Ciura, J. Duch, P. Indyka, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, Z. Sojka, A. Kotarba
  Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych – wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników - oral
 • S. Wójcik, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Opracowanie strukturalnego katalizatora deN2O do oczyszczania gazów ze szpitalnianych instalacji wentylacyjnych
 • G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, A. Davó-Quinonero, D. Lozano-Castelló, A. Bueno-Lopez, A. Kotarba, Z. Sojka
  Efekt Morfologii Nanoziaren Fazy Spinelowej Na Aktywność Katalizatora Co3O4|Al2O3 W Reakcji Selektywnego Utleniania CO
 • G. Grzybek, M. Greluk, K. Ciura, P. Indyka, P. Legutko, A. Kotarba, Z. Sojka
  Wpływ potasu na aktywność katalizatora Co2.6Zn0.4O4|Al2O3 w reakcji reforming parowego etanolu
 • K. Adamska, S. Zieliński, A. Kotarba
  Bimetallic Ru-Re/Al2O3 catalysts for soot emission abatement from automative exhaust gases
 • K. Ciura, G. Grzybek, A. Davo-Quinonero, A. Bueno-Lopez, A. Kotarba
  Wpływ dodatku ceru do nośnika na aktywność katalityczną katalizatora Co3O4|Al2O3 w reakcji deN2O
 • M. Radko, P. Mikrut, S. Gudyka, L. Chmielarz, E. Zamora Galvez, E. Szostak, A. Węgrzyn
  Sn/Fe-doped TiO2-on-mica materials as effective catalysts for organic sulphides oxidation

8th Polish-Czech Catalytic Symposium (15.02.2019)

 • S. Wójcik
  Development of the structured catalyst for N2O removal from hospital ventilation system

Konferencja "Uczeni czasów niewoli", Polska Akademia Umiejętności, Fundacja Panteon Narodowy, 18.10.2018

 • Prof A. Kotarba
  Karol Olszewski - żywot poświęcony chemii,

International Workshop on Functional Nanostructured Materials (Krakow, Poland, 11-12.10.2018)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Wloch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
  Oxygen plasma functionalization of parylene C coating for metal implants: role of nanotopography - oral
 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  One-step sonochemical fabrication and embedding of bioactive nanoparticles into nanorough parylene C implant coating – poster #P-01
 • J. Duch, M. Mazur, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Tuning the surface properties of carbon nanotubes and graphenic materials via oxygen plasma treatment – poster #P-03 

The Conferences on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro, Poland 11-14.10.2018)

 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Sonochemical synthesis of drug molecules nanoparticles: towards controlled drug release – poster
 • W. Pajerski, M. Gołda-Cępa, M. Jarosz, P. Indyka, M. Pawlyta, A. Kotarba 
  How to prepare bacteria with adsorbed nanoparticles for SEM and TEM observations – poster
 • J. Duch, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Bacteria adhesion to graphenic surfaces – oral

Workshop "Advances in Low-dimensional Materials" (Liblice, Czech Republic, 18-21.09.2018)

 • J. Duch, M. Mazur, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba 
  Oxygen Plasma Treatment of Carbon Nanotubes and Graphenic Materials – poster

14th Pannonian International Symposium on Catalysis (Starý Smokovec, Slovakia, 3-7.09.2018)

 • J. Duch, M. Mazur, M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A. Kotarba 
  Work function tuning of carbon nanotubes via oxygen plasma – surface functionalization versus amorphization – oral (BoA p. 88)
 • S. Wójcik, K. Gębska, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Structured deN2O catalyst for the hospital installation – preparation composition, morphology and catalytic screening– oral (BoA p. 53)
 • S.Wójcik, G. Ercolino, M. Gajewska, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba 
  Co3O4|Al2O3|cordierite catalyst for N2O abatement prepared via SCS – poster (BoA p. 127)
 • T. Jakubek, W. Kaspera, C. Hudy, S. Zieliński, P. Legutko, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Promotion of transition metal oxides by alkali towards low-temperature soot combustion
 • – poster (BoA p. 143)

4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials (Krakow, Poland, 15-18.07.2018)

 • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
  Tailoring of implant-tissue interface: PLGA-parylene C multifunctional coating - keynote (K4)
 • P. Chytrosz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba 
  Sonochemical synthesis of nanoparticles of bioactive molecules for their direct embedding into polymeric surfaces - rapid fire presentation and poster (nr 89)
 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, A. Choryłek, A. Kotarba
  One-step sonochemical fabrication and embedding of gentamicin nanoparticles into parylene C implant coating - poster (nr 180)
 • M. Gołda-Cępa, J. Włodarczyk, J. Kużdżal, P. Chytrosz, A. Kotarba
  Characterisation of partially polymer covered self-expandable metallic stents in esophageal cancer treatment impact of long-term usage in the body - poster (nr 184)

Carbon 2018. The World Conference on Carbon (Madrid, Spain, 1-6.07.2018)

 • A. Kotarba, J. Duch, M. Golda-Cepa, A. Zaprzalska, D. Ochońska, M. Brzychczy-Wloch, Paulina Indyka, Z. Sojka
  Bacteria–assisted synthesis of carbon–inorganic nanoparticles composites - oral (#0284)
 • J. Duch, M. Mazur, M. Golda-Cepa, W. Piskorz, A.Kotarba
  Tuning electronic properties of carbon nanotubes via oxygen plasma 
  – experimental and theoretical approach
   - oral (#0105)
 • J. Duch, M. Golda-Cepa, A.Kotarba
  Work function of graphene surfaces as a descriptor for evaluation of bacteria adhesion - poster (#0106)

25th International Conference on Chemical Reaction Engineering, " Engineering the Chemical Transformation by Bridging Science and Technology " (Florence, Italy, 20-23.05.2018)

 • S. Wójcik, G. Ercolino, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba
  Robust one-step synthesis of structural catalyst Co3O4|Al2O3|cordierite for N2O abatement - oral (BoA nr 395)

International Conference on Catalysis and Surface Chemistry (The 50th Polish Annual Conference on Catalysis - Krakow 18-23.03.2018)

 • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, C. Hudy, S. Zieliński, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Bridging the gap between tight and loose contact in soot combustion over potassium doped transition metal oxides - oral (BoA page 113)
 • S. Wójcik, G. Ercolino, G. Grzybek, S. Specchia, A. Kotarba
  Robust one-shot combustion synthesis of structural Co3O4|Al2O3|cordierite catalyst for deN2O - oral (BoA page 216)
 • P. Stelmachowski, A. H. A. Monteverde Videla, T. Jakubek, A. Kotarba, S. Specchia
  Structural promotion of cryptomelane (KMn8O16) and its reactivity in oxygen evolution reaction - oral (BoA page 70)
 • J. Duch, M. Mazur, P. Kubisiak, W. Piskorz, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  Oxygen plasma functionalisation of carbon materials towards controlled tuning of their electrodonor properties - poster (BoA page 344)
 • K. Ciura, S. Wójcik, G. Grzybek, A. Bueno-Lopez, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Supported Cobalt spinel catalyst for N2O decomposition: comparison between alumina and ceria carriers - poster (BoA page 239)
 • S. Wójcik, J. Gryboś, P. Indyka, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
  Structural catalyst for N2O abatement - synthesis, characterization and catalytic activity in model and process conditions - poster (BoA page 320)
 • P. Stelmachowski, I. Lenart, A. Kotarba
  Synthesis and catalytic activity in soot oxidation of silver doped transition metal oxides - poster (BoA 314)
 • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, L. Szyk-Warszyńska, K. Szczepanowicz, J. Duch, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński
  Multifunctional polyelectrolyte thin films as the 'antifouling' coatings - poster (BoA 229)
 • M. Inger, M. Ruszak, J. Nieścioruk, M. Wilk, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
  Two-stage reduction of N2O emission from nitric acid plants - poster (BoA 256)

26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro 12-15.10.2017)

 • M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz, A. Kotarba
  One step fabrication of gentamicin nanoparticles embedded in polymeric biomaterials surface: sonochemical approach – oral (BoA page 20)
 • M. Gołda-Cępa, W. Kulig, Ł. Ćwiklik, A. Kotarba
  Oxygen plasma treatment of parylene C for improved biocompatibility: molecular dynamics insights into water-polymer interactions – poster (BoA page 21)
 • M. Gołda-Cępa, J. Wlodarczyk, J. Kużdżal, P. Chytrosz, A. Kotarba
  The first report on characterisation of partially covered self-explandable metallic stents into esophageal cancer treatment: in vivo degradation - oral (BoA page 22)
 • J. Duch, M. Gołda-Cępa, K. Ciura, A. Kotarba
  Inorganic nanoparticles on bacteria: the key factors ruling the interaction - poster (BoA page 29)

8th World Congress on Oxidation Catalysis (Krakow 3-8.09.2017)

 • P. Stelmachowski, P. Legutko, T. Jakubek, P. Indyka, M. Wojtasik, L. Ziemiański, G. Żak, Z. Sojka, A. Kotarba
  Iron oxide -based fuel borne catalyst for in situ soot oxidation: composition, structure and reactivity – poster (BoA page 243)
 • G. Ercolino, S. Gudyka, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
  Open cell foams Pd/Co3O4/ZrO2 catalyst for the lean combustion of methane – poster (BoA page 174)
 • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba
  Enhancement of electrodonor properties of transition metal oxides by alkali promotion as a guideline for catalytic activity in soot oxidation - oral (BoA page 145)

13th European Congress on Catalysis Europacat 2017 (Florence, Italy 27-31.08.2017)

 • S. Wójcik, G. Grzybek, K. Ciura, J. Gryboś, P. Indyka, B. Leszczyński, A. Kotarba, Z. Sojka
  Influence of glycerol-assisted synthesis on morphology and deN2O performance of supported Co3O4|Al2O3 catalyst – poster P3.229
 • G. Grzybek, K. Ciura, S. Wójcik, J. Gryboś, P. Indyka, M. Inger, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka 
  The role of Al2Osupport phase on catalytic performance of supported cobalt spinel catalyst in N2O decomposition - poster P3.271
 • W. Kaspera, T. Jakubek, P. Legutko, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Double role of alkali promoter in soot oxidation over transition metal oxide catalysts - oral 2N.2.3
 • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba 
  Influence of intra-tunnel alkali cations on the cryptomelane matrix towards higher catalytic oxidation activity - oral SS20.7

XI Copernican International Young Scientists Conference (Torun 28-30.06.2017)

 • T. Jakubek, J. Duch, K. Ciura, W. Kaspera, A. Kotarba
  The effect of alkali promotion on the properties of inorganic materials – poster
 • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba 
  The exchange of alkali cations in the cryptomelane structure towards higher catalytic activity in oxidation reactions - poster
 • W. Kaspera, T. Jakubek. P. Legutko, A. Kotarba 
  Enhancing the efficiency of transition metal oxides in soot combustion by mobile activity promotors - oral
 • W. Kaspera, T. Jakubek. P. Legutko, A. Kotarba 
  Potassium-nanostructured transition metal oxides as soot combustion catalysts - poster
 • K. Ciura, G. Grzybek, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, M. Inger, M. Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka 
  The effect of NOx on the catalytic activity of the cobalt spinel supported on alumina with different phase compositions in the deN2O reaction - poster
 • J. Duch, P. Kubisiak, K. H. Adolfsson, M. Hakkarainen, K.Ciura, M. Gołda-Cępa,A. Kotarba 
  Surface functionalization and work function modifications of carbon materials- poster

International Conference "Nordic Polymer Days 2017" (Sztokholm 19-21.06.2017)

 • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba
  Multifunctional PLGA/parylene C coating for implant materials: an integral approach for biomaterials optimization – oral

International Workshop on „Bioinorganic Redox Control – Implications for Medicinal Chemistry and Environmental Protection” (Krakow 20-21.04.2017)

 • M. Gołda-Cępa, J. Duch, D. Ochońska, M. Brzychczy-Włoch, K. Syrek, G. Sulka, A. Kotarba
  Electrodonor controlled adhesion of bacteria on inorganic implant surfaces – oral 3-5
 • M. Gołda-Cępa, J. Duch, K. Ciura, A. Kotarba 
  The main factors of inorganic nanoparticles interaction with bacteria cell wall – poster 19

XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Krakow, 15-17.03.2017)

 • W. Kaspera, A. Kotarba
  Rola kationu metalu alkalicznego w matrycy WO
  brązy wolframowe jako katalizatory usuwania sadzy 
  - poster P-80
 • T. Jakubek, S. Vieitez Calo, E. Nowicka, S. Golunski, A. Kotarba
  Wymiana kationów alkalicznych w strukturze kryptomelanu w celu zwiększonej aktywności w reakcjach katalitycznego utleniania - poster P-79
 • J. Gryboś, P. Indyka, G. Grzybek, A. Kotarba, Z. Sojka
  Analiza HAADF STEM morfologii nanokrysztalów fazy aktywnej K-Co2.6Zn0.4O4 osadzonej na nośniku α-Al2O3 - poster P-77
 • J. Duch, P. Kubisiak, M. Gołda-Cępa, K. Ciura, A. Kotarba
  Funkcjonalizacja plazmą tlenową materialów węglowych do zastosowań katalitycznych - poster P73
 • J. Janas, G. Grzybek, K. Ciura, A. Kotarba, Z. Sojka
  Mechanizm reakcji rozkladu N2O na katalizatorze nośnikowym K-Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 – badania izotopowe - poster P-15
 • T. Jakubek, C. Hudy, A. Kotarba
  Termiczna aktywacja birnesytu (KMn4O8) w kierunku niskotemperaturowego dopalania sadzy - poster P-14
 • K. Ciura, G. Grzybek, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk
  Wplyw NOx na aktywność katalityczną spinelu kobaltowego osadzonego na tlenku glinu o różnym skladzie fazowym w reakcji deN2O - poster P-6
 • G. Grzybek, K. Ciura, S. Wójcik, P. Indyka, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, J. Rajewski, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk
  Preparatyka, charakterystyka i aktywność katalizatora nośnikowego K-Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do niskotemperaturowego rozkladu N2O - flash oral FO-10
 • M. Inger, J. Rajewski, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, P. Kowalik, M. Wilk, G. Grzybek, K. Ciura, S. Gudyka, A. Kotarba, Z. Sojka
  Opracowanie katalizatora nośnikowego do niskotemperaturowego rozkladu N2O w strumieniu gazów wylotowych - Oral O-14
 • P. Legutko, W. Kaspera, T. Jakubek, P. Stelmachowski, Z. Sojka, D. Fino, A. Kotarba
  Materialy tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy - Oral O-7

7th Asia-Pacific Congress on Catalysis (APCAT-7) (Mumbai, India 17-21.01.2017)

 • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Alkali promotion of transition metal oxides towards low temperature soot combustion: experimental and theoretical approach - Oral OP163 - awarded as the Best Oral Presentation in the Environmental session
 • Z. Sojka, S. Gudyka, G. Grzybek, J. Gryboś, P. Indyka, K. Ciura, A. Kotarba, B. Lezczyński, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, M. Wilk
  Supported Doubly Doped Cobalt Spinel Catalyst for Low Temperature N2O Abatement - from Active Sites Design, Catalyst Optimization to Pilot Plant Tests - Oral

III Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej (Krakow, 7-9.12.2016)

 • A. Kotarba
  Chemia i Alchemia promowania tlenków metali przejściowych alkaliami - wyklad 1-5
 • J. Gryboś, P. Indyka, S. Wójcik, A. Kotarba, Z. Sojka
  Morfologia nanokrysztalów K-Co2.6Zn0.4O4 osadzonych na nośniku α-Al2O3 - poster 17
 • S. Wójcik, G. Grzybek, J. Gryboś, A. Kotarba, Z. Sojka
  Uklad Co3O4/α-Al2O3/kordieryt - preparatyka charakterystyka i aktywność katalityczna - poster 82

III International Scientific Conference OXYGENALIA (Krakow, 18-19.11.2016)

 • M. Gołda-Cępa, A. Kotarba
  The beneficial effect of surface oxygen functional groups on osteoblasts adhesion: biocompatibility of polymeric implants through plasma treatment - poster P-BM 004
 • J. Duch, P, Kubisiak, K. Ciura, M. Gołda-Cępa, A. Kotarba 
  Oxygen surface groups on graphite: work function, wettability and reactivity - poster P-CI 005

25th Conference on Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (Rytro 13-16.10.2016)

 • M. Gołda-Cępa, K. Syrek, M. Brzychczy-Włoch, G. D. Sulka, A. Kotarba
  Electron Work Function as a Direct Parameter for Bacterial Infection Risk of Implant Surfaces - oral
 • M. Gołda-Cępa, A. Choryłek, P. Chytrosz, M. Brzychczy-Włoch, J. Jaworska, J. Kasperczyk, M. Hakkarainen, K. Engvall, A. Kotarba 
  An Integral Approach for Tailoring of Implant-Tissue Interface: PLGA-Parylene C Multifunctional Coating - poster

International Workshop on Functional Nanoporous Materials “FuNaM” (Krakow, 13-14.10.2016)

 • J. Duch, K. Ciura, P. Stelmachowski, P. Indyka 
  Cerium oxide nanoparticles – synthesis and characterization - poster P25
 • K. Ciura, J. Duch, P. Stelmachowski, P. Indyka 
  Supercritical synthesis of cobalt oxide nanoparticles - poster P24
 • T. Jakubek, W. Kaspera, S. Zieliński, A. Kotarba
  Effect of intra-tunnel ions on catalytic properties of alkali nanostructured transition metal oxide matrix - poster P26
 • W. Kaspera, T. Jakubek, A. Kotarba
  Tuning electrodonor and catalytic properties of Transition metal oxides by nanostructuration with alkali - poster P27

59 Zjazd Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Poznan 19-23.09.2016)

 • P. Legutko, P. Stelmachowski, W. Kaspera, T. Jakubek, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Materialy tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy - oral S08K10

13th Pannonian International Symposium on Catalysis (Siofok, Hungary 19-23.09.2016)

 • Z. Sojka, A. Kotarba, S. Gudyka, G. Grzybek, F. Zasada, J. Gryboś, P. Indyka 
  N2O abatement over alumina supported cobalt spinel catalyst - oral O42
 • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Understanding of transition metal oxide promotion by alkali towards soot combustion - oral O18
 • S. Gudyka, P. Legutko, G. Grzybek, P. Indyka, Z. Sojka, A. Kotarba
  Optimization of potassium surface state in the K-Co2.6Zn0.4O4/a-Al2O3 catalyst for low temperature N2O decomposition - oral O21
 • A. Kotarba, S. Gudyka, G. Grzybek, Z. Sojka
  Structural catalyst K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3/cordierite for N2O abatement – synthesis, characterization and catalytic activity - poster P20

International Conference on Electrochemical Energy Science and Technology (EEST2016, Kunming, China, 16-22.08.2016)

 • A.H.A. Montverde Videla, T. Jakubek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
  Controlled Potassium Nanostructuration of Cobalt and Manganese Oxide Based Electrocatalyts Toward Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media - oral H2-2

The 16th International Congress on Catalysis (Beijing, China, 3-8.07.2016)

 • T. Jakubek, W. Kaspera, P. Legutko, F. Zasada, P. Stelmachowski, P. Indyka, J. Gryboś, Z. Sojka, A. Kotarba 
  Understanding of Transition Metal Oxide Promotion by Alkali Towards Soot Combustion - Experimental and Theoretical Approach - poster PB329
 • S. Gudyka, G. Maniak, P. Stelmachowski, P. Indyka, B. Leszczyński, A. Kotarba, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, M. Wilk, Z. Sojka
  Multiscale Microscopic and Spectroscopic Characterization of Alumina Supported Doubly Doped Cobalt Spinel Catalyst for Low Temperature N2O Decomposition - poster PB332
 • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, B. Leszczyński, Marek Inger, Pawel Kowalik, Monika Ruszak, Marcin Wilk, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Optimization of K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 Structured Catalyst for Low Temperature N2O Removal from Nitric Acid Plant Tail Gases - oral
 • F. Zasada, J. Janas, P. Indyka, J. Gryboś, W. Piskorz, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Decomposition of N2O over Nanospinel Catalysts – Experimental, Thermodynamic and DFT Approaches into Catalyst Design - poster PD060

The 5th Stanislaw Gorczyca European School on Electron Microscopy and Electron Tomography 
(Krakow 5-8.07.2016)

 • P. Indyka, J. Gryboś, S. Gudyka, A. Kotarba, Z. Sojka Enhancing Activity of the Heterogeneous Catalyst Spinel-based Catalysts Studies by Means of S/TEM Techniques - poster

17th Nordic Symposium on Catalysis (Lund, Sweden, 14-16.06.2016)

 • G. Ercolino, G. Grzybek, P. Stelmachowski, A. Kotarba, S. Specchia
  Optimization towards efficient catalyst for lean methane combustion: mixing iron and cobalt Spinels versus mixed iron-cobalt spinel - oral

International Thematic Workshop on N2O Abatement (Krakow, 4-6.05.2016)

 • S. Gudyka, G. Grzybek, S. Witkowski, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Structural K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3/Cordierite Catalyst for Low Temperature N2O Decomposition – Preparation, Characterization and Activity - oral (Abstract book p. 43)
 • A. Kotarba, S. Gudyka, K. Ćmil, P. Legutko, G. Grzybek, P. Indyka, Z. Sojka 
  Alkali Promotion for Enhancing the Activity of Bulk and Supported Cobalt Spinel Catalysts in Low-Temperature deN2O - oral (Abstract book, p. 49)
 • K. Ciura, S. Gudyka, J. Gryboś, P. Indyka, S. Witkowski, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Influence of Alumina Polymorph on N2O Decomposition over Supported Co3O4/Al2O3 Catalyst – 
  poster (Abstract book p. 63)
 • P. Legutko, S. Gudyka, K. Ciura, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Surface Versus Bulk Potassium Promotion of Cobalt-Oxide Catalyst in deN2O Process – 
  poster (Abstract book p. 71)

Designing New Heterogeneous Catalysts: Faraday Discussion (London, 4-6.04.2016)

 • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Designing an effective low-temperature soot oxidation catalyst based on the cryptomelane matrix - poster

XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (Krakow, 16-18.03.2016)

 • J. Duch, M.C. Roman-Martinez, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Modyfikacja wlaściwości elektronowych i stabilności materialów węglowych do zastosowań katalitycznych – poster (Abstract book p. 240)
 • T. Jakubek, M. Kolodziej, P. Stelmachowski, A. Kotarba 
  Projektowanie efektywnego katalizatora do niskotemperaturowego utleniania sadzy na bazie matrycy kryptomelanu– poster (Abstract book p. 260)
 • K.Ciura, S. Gudyka, J. Gryboś, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, M. Wilk
  Wplyw odmiany polimorficznej nośnika Al2O3 na aktywność katalityczną Co3Ow rozkladzie N2O – poster (Abstract book p. 234)
 • W. Kaspera, J. Wojas, A. Kotarba 
  Brąz wolframowy jako stabilny rezerwuar promotora potasowego przeciwdzialającego zawęglaniu powierzchni katalitycznych – poster (Abstract book p. 266)
 • S. Gudyka, K. Ciura, P. Legutko, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A.Kotarba, Z. Sojka 
  Dystrybucja promotora alkalicznego pomiędzy nośnik a fazą aktywną katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do usuwania N2– oral (Abstract book p. 77)
 • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka, M. Inger, P. Kowalik, M. Ruszak, K. Antoniak-Jurak, M. Wilk 
  Synteza, charakterystyka i aktywność nośnikowego katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 do niskotemperaturowego rozkladu N2O w warunkach laboratoryjnych i pilotowych – oral (Abstract book p. 30)
 • S. Gudyka, G. Grzybek, P. Stelmachowski, P. Indyka, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Wplyw dodatku gliceryny na dyspersję fazy spinelowej i aktywność nośnikowego katalizatora Co3O4/Al2O3 w reakcji rozkladu podtlenku azotu – poster (Abstract book p. 256)
 • S. Gudyka, G. Grzybek, B.Leszczyński, A. Kotarba, Z. Sojka 
  Synteza, charakterystyka i aktywność strukturalnego katalizatora K/Co1-xZnxCo2O4/α-Al2O3 /kordieryt do niskotemperaturowego rozkladu N2– poster (Abstract book p. 254)
 • P. Legutko, T. Jakubek, W. Kaspera, P. Stelmachowski, P. Indyka, Z. Sojka, D. Fino, A. Kotarba
  Katalizator do niskotemperaturowego dopalania sadzy na bazie nanostrukturyzowanych potasem tlenków metali przejściowych – oral (Abstract book p. 64)