Web Content Display Web Content Display

Kompozytowe materiały do elektrokatalitycznego rozkładu wody: w poszukiwaniu stabilnych układów złożonych z materiałów węglowych i związków metali przejściowych

2020/37/B/ST5/01876

Kierownik projektu: Paweł Stelmachowski

Słowa kluczowe: elektrokataliza; materiały węglowe; tlenki metali; elektroliza wody; stabilność; produkcja wodoru; materiały kompozytowe;

Deskryptory:

ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
ST4_14: Kataliza


Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=478264

Publikacje będące wynikiem realizacji projektu:


 1. M.Lofek, A. Ryłko, G.Grzybek, A. Ejsmont, T. Darvishzad, J. Goscianska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Electrocatalytic activity in the oxygen evolution reaction of nitrogen-doped mesoporous carbon-supported cobalt oxide nanoparticles
  Catalysis Today 441 (2024) 114878; https://doi.org/10.1016/j.cattod.2024.114878
 2. K. Kadela, G. Grzybek, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Enhancing Graphene Nanoplatelet Reactivity through Low-Temperature Plasma Modification
  ACS Applied Materials & Interfaceshttps://doi.org/10.1021/acsami.4c01226
 3. A. Ejsmont, T. Darvishzad, G. Słowik, P. Stelmachowski, J. Goscianska
  Cobalt-based MOF-derived carbon electrocatalysts with tunable architecture for enhanced oxygen evolution reaction
  Journal of Colloid and Interface Science 653 (2024) 1326; 10.1016/j.jcis.2023.09.172
 4. A. Ejsmont, K. Kadela, G. Grzybek, T. Darvishzad, G. Słowik, M. LofeK, J. Goscianska, A. Kotarba, P. Stelmachowski
  Speciation of Oxygen Functional Groups on the Carbon Support Controls the Electrocatalytic Activity of Cobalt Oxide Nanoparticles in the Oxygen Evolution Reaction
  ACS Applied Materials & Interfaces 15 (2023) 5148; https://doi.org/10.1021/acsami.2c18403
 5. P. Stelmachowski, D. Maj, G. Grzybek, K. Kruczała, A. Kotarba
  Functionalization of Graphite with Oxidative Plasma
  International Journal of Molecular Sciences 23 (2022) 9650; https://doi.org/10.3390/ijms23179650
 6. P. Stelmachowski, K. Kadela, G. Grzybek, M. Gołda-Cępa, K. Kruczała, A. Kotarba
  Post-plasma oxidation in water of graphene paper surface
  Carbon 199 (2022) 141; https://doi.org/10.1016/j.carbon.2022.07.031
 7. P. Stelmachowski, J. Duch, D. Sebastian, M. J. Lazaro, A. Kotarba
  Carbon-Based Composites as Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction in Alkaline Media
  Materials 14 (17) (2021), 4984; https://doi.org/10.3390/ma14174984