Web Content Display Web Content Display

Kompleksowe badania wpływu dotacji alkaliami na relację powierzchnia-struktura-reaktywność katalizatorów kobaltowych procesu reformingu parowego etanolu

2021/43/D/ST4/03016

Kierownik projektu: Gabriela Grzybek

Słowa kluczowe: promocja alkaliami; nośnikowy katalizator kobaltowy; stan powierzchniowy alkaliów; kwasowość powierzchni; modelowanie molekularne; praca wyjścia; energia adsorpcji; produkcja wodoru; reforming parowy etanolu;

Deskryptory:

ST4_13: Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni

ST4_14: Kataliza

ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-11

Zakończenie projektu: 2025-07-10

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=533751

 

Publikacje będące wynikiem realizacji projektu:

1.G. Grzybek, M. Greluk, P. Patulski, P. Stelmachowski, K. Tarach, G. Słowik, M. Rotko, S. Valencia, F. Rey, K. Góra-Marek, Adjustment of the ZSM-5 zeolite support towards the efficient hydrogen production by ethanol steam reforming on cobalt catalystsChemical Engineering Journal 467 (2023) 143239https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143239
2. M. Greluk, M.Rotko,G. Słowik, S.Turczyniak-Surdacka, G. Grzybek, K. Tyszczuk-Rotko, Effect of Potassium Doping on the Structural and Catalytic Properties of Co/MnOx Catalyst in the Steam Reforming of EthanolMaterials 16 (2023) 5377https://doi.org/10.3390/ma1615537
3. G. Grzybek, M. Rudzińska, K. Góra-Marek, P. Stelmachowski, G. Słowik, A. Kotarba, Potassium and cobalt double-doped ferrierites as a new class of soot oxidation catalysts, Applied Catalysis A: General 668 (2023) 119469; https://doi.org/10.1016/j.apcata.2023.119469
4. G. Grzybek, O. Wasiłek, M. Rudzińska, P. Stelmachowski, P. Legutko, M. Greluk, G. Słowik, M. Rotko, A. Kotarba, Developing alumina-based cobalt catalyst for efficient hydrogen production via the ethanol steam reforming process, Catalysis Today 439 ( 2024) 114808https://doi.org/10.1016/j.cattod.2024.114808