Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych przy użyciu plazmy: wpływ wprowadzanych grup funkcyjnych na biokompatybilność i adhezję mikroorganizmów

2020/37/B/ST5/03451

Kierownik projektu: Andrzej Kotarba

Słowa kluczowe: materiały węglowe, funkcjonalizacja powierzchni, modyfikacja plazmą, biokompatybilność, adhezja bakterii, modelowanie molekularne

Deskryptory:

ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
 


Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31

 

Publikacje będące wynikiem realizacji projektu:

 1. K. Schickle, M. Gołda-Cępa, Z. Parlak Vuslat, N. Grigorev, G. Desante, A. Chlanda, O. Mazuryk, K. Neuhaus, C. Schmidt, N. Amousa, K. Drozdz, S. Neuss, W. Pajerski, M. Esteves-Oliveira, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, J. Gonzalez Julian 
  Revealing bactericidal events on graphene oxide nano films deposited on metal implant surfaces
  Journal of Meterials Chemistry B (2023) https://doi.org/10.1039/D3TB01854G

 2. M. Golda-Cepa, D. Kumar, M. Bialoruski,  S. Lasota, Z. Madeja, W. Piskorz , A. Kotarba
  Functionalization of graphenic surfaces by oxygen plasma toward enhanced wettability and cell adhesion: experiments corroborated by molecular modelling
  J. Mater. Chem. B 22 (2023) 4946; https://doi.org/10.1039/D3TB00536D

 3. M. Białoruski, D. Kumar, M. Gołda-Cępa, W. Piskorz, A. Kotarba
  Work function of the oxygen functionalized graphenic surfaces – integral experimental and theoretical approach
  Applied Surface Science 597 (2022) 153671; https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.153671

 4. W. Pajerski, P. Chytrosz-Wrobel, M. Golda-Cepa, M. Pawlyta, W. Reczynski, D. Ochonska, M. Brzychczy-Wloch, A. Kotarba
  Opposite effects of gold and silver nanoparticle decoration of graphenic surfaces on bacterial attachment
  New Journal of Chemistry 46 (2022) 13286-13295; https://doi.org/10.1039/D2NJ00648K

 5. A. Benko, J. Duch, M. Gajewska, M. M. Marzec, A. Bernasik, M. Nocuń, W. Piskorz, A. Kotarba
  Covalently bonded surface functional groups on carbon nanotubes: from molecular modeling to practical applications
  Nanoscale 13 (2021), 10152; https://doi.org/10.1039/D0NR09057C