Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

​​​

International Patent

1.  nr EP 2590692 – data uzyskania 11.10.2016
Multilayered protective coating for protecting metallic surfaces of implant materials and use thereof
zgł. Nr EP20110748763 (5.07.2011)
właściciel: Uniwersytet Jagielloński

Polish Patent

 1. patent nr Pat.439248- data uzyskania patentu 19.10.2023
  Katalizator, sposób jego wytwarzania i zastosowanie do produkcji wodoru
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin
 2. patent nr Pat.237044 - data uzyskania patentu 08.03.2021
  Nośnikowy katalizator do redukcji emisji tlenku azotu(I) zwłaszcza z instalacji kwasu azotowego oraz sposób jego wytwarzania
  Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 3. patent nr Pat.236704 - data uzyskania patentu 08.02.2021
  Stabilizowany modyfikator spalania o wysokiej skuteczności do lekkich olejów opałowych
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 4. patent nr PL 234921- data uzyskania patentu 22.11.2019
  Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych o homogenicznej dyspersji nanostrukturalnych faz aktywnych poprzez wykorzystanie komórek prokariotycznych
  zgł. patent. nr P 424760 (05.03.2018)
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński
 5. patent nr PL 223967 - data uzyskania patentu 25.03.2016
  Zastosowanie wieloskładnikowego katalizatora tlenkowego do niskotemperaturowego utleniania metanu oraz sposób jego wytwarzania
  zgł. patent. nr P 400287 (7.08.2012)
  właściciel: Uniwersytet Jagielloński
 6. data uzyskania patentu 14.12.2016
  Monolityczny katalizator do nisko- i średniotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu i sposób jego wytwarzania
  zgł. pat. nr P. 409311 (28.08.2014)
  właściciel: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwersytet Jagielloński
 7. P 393991 (2014)
  Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 8. P 393992 (2014)
  Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 9. P 391753 (2014)
  Wielowarstwowa powłoka ochronna do zabezpieczania powierzchni metalowych materiałów implantacyjnych i jej zastosowanie
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 10. P 211323 (2013)
  Katalizator ferrytowy do syntezy styrenu i sposób jego otrzymywania
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 11. P 213796 (2012)
  Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Patent Application:

European

1.  zgłoszenie patentowe nr DE 2016061316175700 - data zgłoszenia patentu 13.06.2016
Ver fahren zur Herstellung einer mehrschichtigen polymeren Schutzbeschichtung für Implantatmaterialien mit der Funktion der gesteuerten Freisetzung von Arzneimitteln
zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu

2.  zgłoszenie patentowe nr EP16000547 - data zgłoszenia 07.03.2016
Supported catalyst for the abatement of nitrogen(I) oxide emissions especially from nitric acid plants and a method for its manufacture
zgłaszający Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, Uniwersytet Jagielloński

3.  zgłoszenie patentowe nr PCT/IB2015/056714 - data zgłoszenia 26.05.2016
Stabilized combustion modifier for light heating fuels, and for improving combustion of coal and hydrocarbon particles, comprises fuel born catalyst precursors soluble or dispersible in organic liquid
zgłaszający: Instytut Nafty I Gazu, Uniwersytet Jagielloński

4.  PCT/PL2014/000145 (2014)
A method of manufacturing a multilayer polymer protective coating for implant materials with a controlled drug release function
Jagiellonian University, Kraków

5.  EP2445632 (2012)
Ferrite catalyst for synthesis of styrene and process for the manufacture thereof
Jagiellonian University, Kraków

6.  PCT/IB2012/050810 (2012)
Composite catalyst for the low temperature decomposition of nitrous oxide, and method of manufacture thereof
Jagiellonian University, Kraków

7.  PCT/PL2011/000069 (2011)
Multilayered protective coating for protecting metallic surfaces of implant materials and use thereof
Jagiellonian University, Kraków

8.  PCT/PL2009/000050 (2009)
Catalyst for low-temperature decomposition of dinitrogen oxide and a process for the preparation thereof
Fertilizer Research Institute, Puławy
Jagiellonian University, Kraków

Polish

1.  P.426130 (2018-06-29)
Kompozyty otrzymywane z biomasy bakteryjnej do wytwarzania materiałów elektrodowych
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2.  P.414929 (2015)
Kompozycja stabilizowanych modyfikatora i współmodyfikatora spalania o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opałowych
Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

3.  P.414928 (2015)
Uniwersalny pakiet dodatków do lekkich olejów opałowych
Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

4.  P.414933 (2015)
Wielofunkcyjny pakiet dodatków o wysokiej skuteczności działania do lekkich olejów opałowych
Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

5.  P.406603 (2013)
Sposób wytwarzania wielowarstwowej polimerowej powłoki ochronnej materiałów implantacyjnych z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

6.  P 401496 (2012)
Nośnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego spalania metanu ze źródeł niskokalorycznych oraz sposób jego wytwarzania
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

7. P 400287 (2012)
Wieloskładnikowy katalizator tlenkowy do niskotemperaturowego utleniania metanu oraz sposób jego wytwarzania
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

8. P-393991 (2011)
Sposób wytwarzania kompozytowego katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

9. P-393992 (2011)
Kompozytowy katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

10. P-389271 (2010)
Katalizator do niskotemperaturowego dopalania cząstek sadzy i sposób wytwarzania katalizatora do niskotemperaturowego dopalania cząstek sadzy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

11. P-388518 (2009)
Katalizator do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

12. P-385251 (2008)
Katalizator do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

13. P-386890 (2008)
Sposób wytwarzania katalizatora do niskotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Uniwersytet Jagielloński, Kraków