Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Modyfikacje powierzchni poliuretanu w kierunku poprawy funkcjonalności stentu przełyku: połączenie badań eksperymentalnych i symulacji MD

2021/41/N/ST5/04128

Kierownik projektu: Paulina Chytrosz-Wróbel

Słowa kluczowe: biomateriały polimerowe, funkcjonalizacja powierzchni, biokompatybilność,
adsorpcja RGD, modelowanie molekularne

Deskryptory:

ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
ST4_5: Materiały polimerowe


Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31