Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym

2019/35/D/ST5/03107

Kierownik projektu: Monika Gołda-Cępa

Słowa kluczowe: biomateriały, funkcjonalizacja powierzchni, adhezja mikroorganizmów

Deskryptory:

ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
 


Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-08

Zakończenie projektu: 2023-07-07

Publikacje będące wynikiem realizacji projektu:

 1. P. Chytrosz, M. Golda-Cepa, J. Włodarczyk, J. Kuzdzal, M. El Fray, A. Kotarba
  Characterization of Partially Covered Self-Expandable Metallic Stents for Esophageal Cancer Treatment: In Vivo Degradation
  ACS Biomater. Sci. Eng. 7 (2021), 1403-1413; https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c01773

 2. P. Chytrosz-Wrobel, M. Golda-Cepa, K. Drozdz, J. Rysz, P. Kubisiak, W. Kulig, M. Brzychczy-Wloch, L. Cwiklik, A. Kotarba
  InVitro and InSilico Studies of Functionalized Polyurethane Surfaces toward Understanding Biologically Relevant Interactions

  ACS Biomaterials Science and Engineering 9(11) (2023) 6112; https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.3c01367

 3. P.Chytrosz-Wrobel, M. Golda-Cepa, E. Stodolak-Zych, J. Rysz, A. Kotarba
  Effect of oxygen plasma-treatment on surface functional groups, wettability, and nanotopography features of medically relevant polymers with various crystallinities
  Applied Surface Science Advances 18 (2023) 100497; https://doi.org/10.1016/j.apsadv.2023.100497
 4. K. Drożdż, M. Gołda-Cępa, P. Chytrosz-Wróbel, A. Kotarba, M. Brzychczy-Włoch
  Improving Biocompatibility of Polyurethanes Apply in Medicine Using Oxygen Plasma and Its Negative Effect on Increased Bacterial Adhesion
  International Journal of Biomaterials 2024 (2024) 5102603 https://doi.org/10.1155/2024/5102603