Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojciech Pajerski

Wojciech PajerskiDoktor nauk chemicznych

Oddziaływania na granicy faz nanocząstki-bakterie-powierzchnie ciał stałych: od badań podstawowych do zastosowań (2021)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joanna Duch

Joanna Duch

 

Doktor nauk chemicznych

Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do funkcjonalnych kompozytów (2020)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sylwia Gudyka

Sylwia Gudyka

 

Doktor nauk chemicznych

Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funcjonalnej korelacji: skład - morfologia - działanie (2020)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klaudia Ciura

Klaudia Ciura


Doktor nauk chemicznych

Nośnikowe katalizatory rozkładu N2O: nanospinel kobaltowy rozproszony na podłożach tlenkowych (2020)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tomasz Jakubek

Tomasz Jakubek


Doktor nauk chemicznych

Nanostrukturyzacja tlenków manganu kationami metali alkalicznych w kierunku zwiększenia aktywności katalitycznego utleniania sadzy i lotnych związków organicznych (2019)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wojciech Kaspera

Wojciech Kaspera


Doktor nauk chemicznych

Kompozytowy katalizator dopalania sadzy oparty na promowanych alkaliami tlenkach metali przejściowych (2018)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monika Gołda-Cępa

Monika Gołda-Cępa


Doktor nauk chemicznych

Zastosowanie parylenu-C do funkcjonalizacji powierzchni implantów: zapobieganie infekcji i poprawa biozgodności (2016)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Piotr Legutko

Piotr Legutko


Doktor nauk chemicznych

Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M = Mn, Fe, Co) jako katalizatory dopalania sadzy (2015)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Marek Inger

Marek Inger


Doktor nauk chemicznych

Katalityczny niskotemperaturowy rozkład podtlenku azotu w gazach z instalacji kwasu azotowego (2013)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Michał Trębala

Michał Trębala


Doktor nauk technicznych (Inżynieria materiałowa)

Migracja potasu w ferrycie potasowym (β-K2Fe22O34) i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych (2013)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gabriela Maniak

Gabriela Maniak


Doktor nauk chemicznych

Modyfikowane katalizatory spinelowe do niskotemperaturowego rozkładu N2O (2012)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monika Cieślik

Monika Cieślik


Doktor nauk technicznych (Inżynieria materiałowa)

Rola powłoki silanowo-parylenowej w zabezpieczeniu powierzchni austenitycznej stali przed uwalnianiem jonów metali do organizmu (2012)
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weronika Bieniasz

Weronika Bieniasz


Doktor nauk chemicznych

Selektywnie domieszkowany ferrytowy katalizator kompozytowy do odwodornienia etylobenzenu (2011)