Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca międzynarodowa

KTH logotyp
KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Szwecja

J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Czechy

University of Helsinki, Department of Physics, Finlandia

Turyn logotyp
Politecnico di Torino, Department of Materials Science and Chemical Engineering, Włochy

Ostrava logotyp
Technical University of Ostrava, Czechy

Alicante logotyp
Universidad de Alicante, Facultad de Ciencias, Hiszpania

Zaragoza logotyp
University of Zaragoza, Faculty of Chemistry, Hiszpania

Chalmers logotyp
University of Göteborg and Chalmers Univerity of Technology, Szwecja

Lille logotyp
Unite de Catalyse et Chimie du Solide, Universite des Sciences et Technologies de Lille, Francja

Współpraca krajowa

Collegium Medicum logotypZakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, UJ Collegium Medicum

INS logotyp
Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

PAN logotyp
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Kraków

INIG logotyp
Instytut Nafty i Gazu, Kraków

AGH logotyp
Katedra Biomateriałów i Kompozytów, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Gliwice logotypInstytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska, Gliwice