Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krak-C, Kraków, 25-26.05.2023

Aktualny program konferencji - 22.05.2023

Celem spotkania jest omówienie aktualnych trendów badań podstawowych dotyczących materiałów węglowych oraz metod ich charakterystyki. Program spotkania obejmuje następujące sekcje tematyczne:

- preparatyka i metody charakterystyki materiałów węglowych

- sorbenty węglowe

- materiały węglowe w elektrokatalizie

- materiały węglowe w katalizie termicznej

- materiały węglowe w układach do magazynowania energii

- materiały węglowe w biomedycynie

- modelowanie komputerowe materiałów węglowych (DFT, DM)

 

​Zaproszeni prelegenci

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Uniwersytet Jagielloński, Prorektor ds. badań naukowych, „Strategie otrzymywania sferycznych struktur węglowych do eliminacji związków fenolowych”

Dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, prof. AGH – Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego

Prof. dr hab. Witold Piskorz, UJ

Dr hab. inż. Mirosława Pawlyta, prof. PŚ

Dr hab. Joanna Gościańska, prof. UAM

Dr Magdalena Greluk, UMCS

Dr inż. Aleksandra Benko, AGH

dr inż. Marcel Zambrzycki, AGH, "Carbon nanomaterials in organic photovoltaic technologies"