Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1.  Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników (NCN OPUS-11, 2017-2019 )

2.  Optymalizacja strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie. (Projekt NCN Preludium, 2017-2018)

3.  Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sadzy i lotnych związków organicznych (Projekt NCN Etiuda, 2017-2018)

4.  Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt Ventures, 2013-2016)

5.  Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt NCN Preludium, 2013-2016)

6.  Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności (Projekt NCN Sonata, 2013-2016)

7.  Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego (Projekt NCBiR Program Badań Stosowanych, 2012-2015)

8.  Migracja potasu w nanostrukturyzowanych tlenkach metali przejściowych i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych

9.  Synteza i badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych materiałów tlenkowych

10. Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami (Projekt NCN Opus, 2011-2014)