Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Kompleksowe badania wpływu dotacji alkaliami na relację powierzchnia-strukturareaktywność katalizatorów kobaltowych procesu reformingu parowego etanolu (Projekt NCN Sonata-17, 2022-2025)
 2. Funkcjonalizacja powierzchni biomateriałów substancjami bioaktywnymi: od badań podstawowych po stosowane (Projekt NCN Weave-UNISONO, 2022-2025)
 3. Modyfikacje powierzchni poliuretanu w kierunku poprawy funkcjonalności stentu przełyku: połączenie badań eksperymentalnych i symulacji MD (Projekt NCN Preludium 20, 2022-2025)
 4. Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych przy użyciu plazmy: wpływ wprowadzanych grup funkcyjnych na biokompatybilność i adhezję mikroorganizmów (Projekt NCN OPUS-19, 2020-2024)
 5. Biomateriały do biodruku tkanek unaczynionych (UNA EUROPA, 2020-2022)
 6. Kompozytowe materiały do elektrokatalitycznego rozkładu wody: w poszukiwaniu stabilnych układów złożonych z materiałów węglowych i związków metali przejściowych (Projekt NCN OPUS-19, 2020-2024)
 7. Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym (Projekt NCN Sonata-15, 2020-2023)
 8. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych (Projekt NCN Etiuda 7, 2019-2020)
 9. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie (Projekt NCN Etiuda 7, 2019-2020)
 10. Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników (NCN OPUS-11, 2017-2019 )
 11. Optymalizacja strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie. (Projekt NCN Preludium, 2017-2018)
 12. Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sadzy i lotnych związków organicznych (Projekt NCN Etiuda, 2017-2018)
 13. Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt Ventures, 2013-2016)
 14. Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt NCN Preludium, 2013-2016)
 15. Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności (Projekt NCN Sonata, 2013-2016)
 16. Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego (Projekt NCBiR Program Badań Stosowanych, 2012-2015)
 17. Migracja potasu w nanostrukturyzowanych tlenkach metali przejściowych i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych
 18. Synteza i badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych materiałów tlenkowych
 19. Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami (Projekt NCN Opus, 2011-2014)