Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Modyfikacja powierzchni materiałów węglowych przy użyciu plazmy: wpływ wprowadzanych grup funkcyjnych na biokompatybilność i adhezję mikroorganizmów (Projekt NCN OPUS-19, 2020-2024)
 2. Biomateriały do biodruku tkanek unaczynionych (UNA EUROPA, 2020-2022)
 3. Kompozytowe materiały do elektrokatalitycznego rozkładu wody: w poszukiwaniu stabilnych układów złożonych z materiałów węglowych i związków metali przejściowych (Projekt NCN OPUS-19, 2020-2024)
 4. Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym (Projekt NCN Sonata 18)
 5. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych (Projekt NCN Etiuda 7, 2019-2020)

 6. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie (Projekt NCN Etiuda 7, 2019-2020)

 7. Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników (NCN OPUS-11, 2017-2019 )

 8. Optymalizacja strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie. (Projekt NCN Preludium, 2017-2018)

 9. Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sadzy i lotnych związków organicznych (Projekt NCN Etiuda, 2017-2018)

 10. Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt Ventures, 2013-2016)

 11. Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt NCN Preludium, 2013-2016)

 12. Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności (Projekt NCN Sonata, 2013-2016)

 13. Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego (Projekt NCBiR Program Badań Stosowanych, 2012-2015)

 14. Migracja potasu w nanostrukturyzowanych tlenkach metali przejściowych i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych

 15. Synteza i badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych materiałów tlenkowych

 16. Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami (Projekt NCN Opus, 2011-2014)