Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. Projektowanie i funkcjonalizacja powierzchni polimerowych materiałów implantacyjnych: zapobieganie infekcjom okołowszczepowym (Projekt NCN Sonata 18)

 2. Chemia powierzchni materiałów węglowych - od układów modelowych do kompozytowych (Projekt NCN Etiuda 7, 2019-2020)

 3. Opracowanie strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie (Projekt NCN Etiuda 7, 2019-2020)

 4. Nowatorska metoda preparatyki katalizatorów strukturalnych - wykorzystanie mikroorganizmów do homogenicznego osadzania nanocząstek faz aktywnych na powierzchnie nośników (NCN OPUS-11, 2017-2019 )

 5. Optymalizacja strukturalnego katalizatora do rozkładu N2O na podstawie funkcjonalnej korelacji: skład-morfologia-działanie. (Projekt NCN Preludium, 2017-2018)

 6. Nanostrukturyzacja tlenków manganu alkaliami w kierunku zwiększenia ich katalitycznej aktywności w reakcji utleniania sadzy i lotnych związków organicznych (Projekt NCN Etiuda, 2017-2018)

 7. Funkcjonalizowanie powłoki polimerowej na powierzchni implantu metalowego w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt Ventures, 2013-2016)

 8. Modyfikacja powierzchni powłok polimerowych zabezpieczających powierzchnie implantów w kierunku kontrolowanego uwalniania leków (Projekt NCN Preludium, 2013-2016)

 9. Nanokompozytowe materiały tlenkowe: od rozmiarów i morfologii do reaktywności (Projekt NCN Sonata, 2013-2016)

 10. Opracowanie wielofunkcyjnego pakietu dodatków zawierającego innowacyjny modyfikator procesu spalania typu FBC (Fuel Born Catalyst) do lekkiego oleju opałowego (Projekt NCBiR Program Badań Stosowanych, 2012-2015)

 11. Migracja potasu w nanostrukturyzowanych tlenkach metali przejściowych i jej zastosowanie do optymalizacji właściwości katalitycznych

 12. Synteza i badania właściwości elektronowych funkcjonalizowanych materiałów tlenkowych

 13. Chemia katalitycznego utleniania sadzy na nanostrukturalnych układach tlenkowych promowanych alkaliami (Projekt NCN Opus, 2011-2014)