Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zreazlizowane prace magisterskie

 1. Wpływ morfologii nanocząstek metalicznych na oddziaływanie z mikroorganizmami- Monika Zduńska (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2019, dr inż. Monika Gołda-Cępa)

 2. Szkło potasowe jako aktywny nośnik katalityczny w reakcji dopalania sadzy- Sebastian Zieliński (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2019, prof.Andrzej Kotarba)

 3. Funkcjonalizacja powierzchni implantacyjnych kazeiną w kierunku zwiekszenia biozgodności- Alicja Siuta (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2019, prof.Andrzej Kotarba)

 4. Promocja metalami grupy II katalizatora na bazie Co3O4 do rozkładu N2O- Klaudia Gębska (Chemia, 2019, prof. Andrzej Kotarba)

 5. Sonochemiczna synteza i osadzanie nanocząstek substancji bioaktywnych na powierzchniach polimerowych materiałów implantacyjnych - Paulina Chytrosz (Zaawanowane Materiały i Nanotechnologia, 2018, prof.Andrzej Kotarba)
 6. Wpływ kationu metalu alkalicznego na właściwości katalityczne birnesytu - Camillo Hudy (Chemia, 2018, prof. Andrzej Kotarba)
 7. Funkcja terapeutyczna parylenowej powłoki ochronnej powierzchni implantów metalowych: kontrolowane uwalnianie gentamycyny – Aleksandra Choryłek (Chemia, 2016, prof. Andrzej Kotarba)
 8. Nośnikowe i monolityczne katalizatory na bazie spinelu kobaltowego do rozkładu N2O – Sywia Gudyka (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 9. Kompozytowe katalizatory utleniające na bazie nanostrukturalnych tlenków metali d i f - Anna Grodzka (Chemia, 2015, dr Gabriela Grzybek)
 10. Stabilność alkaliów na typowych tlenkowych materiałach nośnikowych - Katarzyna Ćmil (Chemia, 2015, prof. Andrzej Kotarba)
 11. Alkalia na powierzchni materiałów węglowych - Joanna Duch (Chemia, 2015, dr Paweł Stelmachowski)
 12. Synteza w warunkach nadkrytycznych nanomateriałów tlenkowych do zastosowań katalitycznych - Klaudia Ciura (Chemia, 2015, dr Paweł Stelmachowski)
 13. Synteza i właściwości katalityczne nanohematytu - Anna Kopacz (Chemia, 2014, dr Paweł Stelmachowski)
 14. Synteza i właściwości domieszkowanych alkaliami tlenków metali przejściowych - Tomasz Jakubek (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 15. Wpływ dotacji powierzchniowej alkaliami na właściwości katalityczne spineli żelaza, manganu i kobaltu - Wojciech Kaspera (Chemia, 2014, prof. Andrzej Kotarba)
 16. Odwodornienie etylobenzenu na katalizatorach tlenkowych zawierających potas - Kinga Mlekodaj (Chemia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 17. Promowane potasem tlenki metali przejściowych jako katalizatory dopalania sadzy - Piotr Legutko (Chemia, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 18. Badanie modelowego układu katalitycznego Au/TiO2 - Piotr Bobrowski (Inżynieria Materiałowa, 2010, prof. Andrzej Kotarba)
 19. Temperaturowo programowana desorpcja małych cząsteczek z nanostrukturalnych powierzchni tlenkowych - Jan Kaczmarczyk (Chemia, 2009, prof. Kotarba)
 20. Synteza i właściwości faz ferrytowych zawierających metale alkaliczne - Grzegorz Mrzygłód (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 21. Badanie wpływu pary wodnej na aktywność katalityczną siarczków metali przejściowych w reakcji rozkładu tlenku azotu(I) - Marcin Podstawski (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 22. Wpływ promotorów alkalicznych na katalityczną aktywność spinelu kobaltowego - Gabriela Maniak (Chemia, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 23. Zastosowanie metody modulacji potencjału i metody Kelvina do badań dyfuzji i desorpcji jonów potasu z faz ferrytowych - Michał Trębala (Inżynieria Materiałowa, 2008, prof. Andrzej Kotarba)
 24. Termiczna desorpcja potasu oraz pomiary pracy wyjścia z modelowych katalizatorów selektywnego utleniania alkanów - Małgorzata Hermanowska (Chemia, 2006, prof. Andrzej Kotarba)