Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Krak-C, Kraków, 25-26.05.2023

Celem spotkania jest omówienie aktualnych trendów badań podstawowych dotyczących materiałów węglowych oraz metod ich charakterystyki. Program spotkania obejmuje następujące sekcje tematyczne:

  • preparatyka materiałów węglowych
  • materiały węglowe jako sorbenty
  • materiały węglowe w elektrokatalizie
  • materiały węglowe w katalizie termicznej
  • materiały węglowe w układach do magazynowania energii
  • zastosowania biomedyczne materiałów węglowych
  • modelowanie komputerowe materiałów węglowych (DFT, DM)
  • metody charakterystyki materiałów węglowych